JK: Utred Anti Avsan!

12.2.2011. Till JK. Ärenden bl a APAL-428-176/10

Undertecknad Sven Anér anhåller härmed att JK måtte ålägga riksåklagaren att åtala

dåvarande piket-/baseballpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt samt moderate ledamoten av Sveriges riksdag

Anti Harald Avsan

för mordet den 28 februari 1986 på dåvarande statsministern Olof Palme.

De rättsliga myndighetenas kompletta dokumentation rörande Anti Harald Avsans koppling till mordet på Olof Palme torde framgå av handlingarna EH 14839 till EH 14839-43 samt 14879 till 14879-6. Dessa handlingar har, med undantag för:

EH 14839, EH 14839-A, sidan 2, EH14839-C (Ai 1087-92), EH 14839-C (Ai 1093-92), EH 14839-8 (Ai 64-93) samt EH 14839-42 (Ai 1156-94), hittills betraktats som hemliga för allmänheten, men JK kan ju omedelbart begära fram dem.

Dessa hittills sekretessbelagda handlingar torde i detalj visa hur statsminister Olof Palme sköts till döds vid Dekorima: upptakten, skottet, de efterföljande mycket omfattande vittnesförhören samt förhören med Anti Harald Avsan och eventuellt med hans hustru, förhören vid gymet i Upplands-Väsby med mera. Det känns för mig anmärkningsvärt och nära nog ofattbart att det svenska folket inte ska få veta vad som hände då deras statsminister sköts till döds Den svenska allmänheten tror att all denna info är öppen. Den är stängd.

Min vid flera tillfällen framförda mordanklagelse mot Anti Harald Avsan skulle självfallet kunna antingen försvagas eller förstärkas om denna ytterst centrala dokumentation från mordminuterna vid Dekorima, och händelserna efteråt, granskades av domstol. Dessa handlingar har nämligen aldrig underställts domstol, endast noterats av rikskriminalpolisen och RÅ, varefter de allra flesta alltså har låsts in, undan allmän insyn. Sekretess: ja. Men självfallet inte för regeringens justitie kansler. Agera! Och behandla min anmälan mot Anti Harald Avsan för mordet på Olof Palme! Anser JK att detta är en falsk angivelse bör JK säga ifrån. Och svara mig!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"