Har RÅ några dokument?

3.2.2011. Till RÅ. Palmeärendet.

I statens granskningskommissions slutrapport, originalversionen sidorna 11-12, skrivs:

Brottsutredningen består i första hand av den skriftliga dokumentation som de brottsutredande myndigheternas arbete alstrat. Dokumentationen finns i allt väsentligt hos den utredande polismyndigheten. Därutöver finns en del handlingar hos förundersökningsledaren, dvs Riksåklagaren.

Begäran om utfående av allmänna handlingar:

Jag önskar en förteckning över det material som granskningskommissionen åsyftar och som uppenbarligen förvaras hos RÅ. Jag önskar även allt det på detta sätt förtecknade materialet översänt till mig.

Under förutsättning att ev uppkommande kostnad ej överskrider 500 kronor kan materialet sändas direkt. Överstiger kostnaden 500 kronor önskar jag först meddelande härom, innan materialet sänds. Skulle tvekan uppstå beträffande vilket material som avses torde dåvarande huvudsekreteraren, nuvarande JO Hans-Gunnar Axberger kunna ge besked.

Jag anhåller om omgående handläggning.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"