Anna-Karin Larsson, JK: Ingenting händer!

8.2.2011. Anna-Karin Larsson, JK, ärende 576-11-21

Anna-Karin, ingenting händer! Rikskriminalpolisen är uppenbarligen helt ointresserad av förmaningar från JK, förmaningar om att följa grundlagen. Mina krav från november i fjol att få ut allmänna handlingar bemöts med hånfull tystnad – finns inga sanktioner mot myndighetsbrott av detta slag?

Hela Palmeärendet lindas in i och fjättras av dessa otroliga och enorma förseningar från rikskriminalpolisens sida, men jag får en känsla av att JK inte följer ärendet.

Jag önskar, Anna-Karin, en aktion från JK:s sida, nu! Eller ett besked från din sida att detta inte är JK:s bord!

Oroad hälsning

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"