Hans Hederberg och SVT – den totala omdömeslösheten

17.9.2010

Kunskapskanalen (?) vid Sveriges Television sände på fredagsmorgonen ett författarporträtt under mycket pretentiösa former: Hans Hederberg och dennes senaste bok, ”Offret och gärningsmannen”. Dvs Olof Palme och Christer Pettersson.

Boken och den devota presentationen kom att innebära det allvarligaste klavertramp SVT antagligen någonsin gjort sig skyldig tlll. På inga andra sakliga grunder än Lisbeth Palmes utpekande samt Christer Petterssons påstådda replik en gång att ”det kanske är dags att sluta med kniv” bygger Hederberg tydligen hela sin ”avslöjande” bok, samtidigt som han dock håller öppet för att mordet lika gärna kan ha begåtts av en dubbelgångare (!) eller av någon person knuten till Baresics kroatgäng, om jag fattade Hederbergs ganska vaga presentation av ämnet.

Att polisens egen förundersökning helt utesluter möjligheten av Christer Pettersson som gärningsman (riggat Roger Östlund–förhör, riggat telefonavlyssningsprotokoll, bl a, har helt undgått den flitigt läsande Hans Hederberg, och den uppblossande Robert Gustafsson-affären var, förstås, över huvud taget inte nämnd, trots att tid funnits om viljan funnits.

Hederberg återkom ofta till hur många handlingar och dokument han läst, alla två gånger, rent av, men tydligen har han helt missat den sakliga och sakrika dokumentation som genom åren givits ut och aldrig avfärdats; jag kan nämna några av författarnamnen. Minell, Kanger, Wall, Poutiainen, Borgnäs samt mig själv, senast i raden, med ett annat, däremot klart underbyggt utpekande av gärningsman.

Mot bakgrunden av den krevad av saklig information, som just i dessa dagar når det svenska folket i Robert Gustafsson-affären, ter sig Hans Hederbergs bok och TV-framträdande som ett medvetet, desperat beställningsverk. Hederberg uppgav att han fått tillgång till det psykiatriska undersökningsmaterialet rörande Christer Pettersson – tro det? Är det tillåtet även för den enklare allmogen att titta in i förundersökarnas och Hans Hederbergs gemensamma hemliga rum?

Lågvattenmärke. Hederbergs och SVT:s absoluta lågvattenmärke.

Sven Anér

1 kommentar:

Läs sidan "Om kommentarer"