Treholt – Christer Pettersson?


22.9.2010.
Likalydande skrivelser till RÅ och rikskrim!
I Norge rullas i dessa dagar fallet Treholt upp på nytt, och paralleller är inte svåra att dra med den falska lagföringen av Christer Pettersson. I Oslo förefaller den norska säkerhetstjänsten ha snärjt Treholt med ett antal rent kriminella metoder, som fejkade fotografier och gravt felaktiga påståenden från de utredande säkerhetspolisernas sida.
Parallellen till Christer Pettersson-fallet blir kusliga. Och dessa paralleller blir än mer markanta när det nu visar sig att två utredande poliser, omedelbart efter mordet, har förträngt alla Robert Gustafssons uppgifter om bl a walkie-talkie-män och en Audi med tonade rutor, varefter de ”bearbetade” förhörsutskrifterna undanhållits den svenska allmänheten genom att de aldrig införts i det öppna förundersökningsprotokollet; dessa walkie-talkie-män blev alltså dubbelt undertryckta, de fick inte visas.
Det är nu ytterst väsentligt att affären Robert Gustafsson utreds i botten. Men vilken instans ska utreda? Finns förtroende för någon enda polisinstans i Sverige? RÅ och rikskrim borde omedelbart överlämna ärendet Robert Gustafsson till någon rimlig internationell instans, t ex den internationella brottmålsdomstolen i Haag.
Liten tuva kan välta stort lass. Kan affären Robert Gustafsson, där Gustafsson har rollen av hederlig men totalt sidsteppad avslöjare, bli tuvan som välter hela det falska svenska rättssamhället?
En skrivelse i ämnet, på engelska, går nu till den internationella brottmålsdomstolen i Haag, där ärendet Bildt redan har ett aktivt diarienummer,
OTP-CR-250/10.
Mina adressater kan alltså via detta diarienummer följa ärendets vidare gång.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. Skrivelse till The International Criminal Court i Haag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"