Riksenheten för polismål: utred rikskrim!

11.9.2010.

I anslutning till ovanstående skrivelse till JK begär jag att riksenheten omedelbart utreder varför rikskriminalpolisen fördöljer, förtränger och möjligen har destruerat

160 + 5 centrala allmänna handlingar i Palmeärendet!

Rikskrims åtgärd vänder upp och ner på hela detta grannlaga ärende och förhindrar lagföring av den skyldige. Jag har aldrig, sedan jag anhängiggjort och anhängiggör detta ärende, blivit på minsta sätt motsagd, och jag har inte fått ett ord till svar. Rikskrim hånar grundlagsbestämmelserna i TF!

Jag önskar omedelbart svar från riksenheten!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"