Komprimerad sammanfattning av affären Robert Gustafsson

17.9.2010.

Nr 1: Robert Gustafsson, och antagligen hans kamrater från biobesöket, hörs av polis 17.3 och 4.4 1986. Jag vill se även kamraternas versioner.

Nr 2: Robert Gustafsson säger vid intervju med Ulf Elfving slutet av augusti (ev början av september) 2010 bl a att han vid biobesöket den 28 februari 1986 ”sett ett flertal män med walkie-talkies runt och i närheten av biografen Grand”.

Nr 3: Polisförhören med Robert Gustafsson har aldrig funnits medtagna i det förundersökningsprotokoll från biografen Grand som offentliggjordes maj 1989. Då publicerades 38 förhör av 198 från Grand. Jag vill se 159. Har alltså nu sett ett, nämligen Gustafssons.

Nr 4: Jag begärde i september 2010 att få ut de båda Robert Gustafsson-förhören, och jag fick dem på posten den 15 september. De delges nu, för första gången, allmänheten på min blogg.

Nr 5: Ytterst anmärkningsvärt att Gustafsson vid åtta tillfällen påstås säga att han ”ej sett något ovanligt”, när han ju tog kontakt med polisen just för att han sett något ovanligt, nämligen ”flera män med walkie-talkies”.

Nr 6: Jag uttrycker den klara förmodan att de båda vittnesförhören är riggade, antingen vid utskrift eller senare. Hade Robert Gustafsson fått vetskap om att förhören sett ut på detta sätt skulle han säkerligen ha slagit larm ännu tidigare, t ex vid publiceringen av förundersökningen kring Christer Pettersson våren 1989.

Nr 7: Några män med walkie-talkies ”fick inte finnas” vid biografen Grand, eftersom detta område utgjorde Christer Petterssons påstådda revir, den ensamme vargens revir. Förekomsten av walkie-talkies antyder givetvis medhjälpare till Christer Pettersson, vilket polisen självfallet aldrig velat medge.

Nr 8: Jag föreslår att Robert Gustafsson och de båda förhörande polismännen omedelbart hörs om sina minnesbilder från de båda förhörstillfällena.

Nr 9: Jag har ännu inte fått boken om Robert Gustafsson, men kommer att publicera avsnittet från biografen Grand på min blogg då boken blir tillgänglig.

Nr 10: Ärendet Robert Gustafsson öppnar hela Palmeärendet för korrekt och hederlig genomlysning. Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"