Till Martin Wiklund

4.9.2010.

Martin Viklund, Rullstensgatan 23, 906 55 Umeå.

Martin, tack för ditt brev! Jag håller mig just nu, av skilda skäl, utanför webben; bloggen sköter jag tillsammans med kollega på annan ort.

Frågorna:

Nr 1: Utpekande? Ja, någon konfrontation har ju aldrig gjorts. Ankki bildkonfronterades i april 1993, men då var ingen Avsan-bild med!

Nr 2: Ja, en gång, men det gav bara detsamma som (Ankki) sagt i förhören. Hon var försiktig, jag fick en känsla av att hon blivit tillsagd att ligga lågt.

Nr 3: Naturligtvis egentligen inte alls. Den stora frågan är ju bl a varför ingen polisman, av 20 000, vågat tala ut. Mer än Söderström.

Nr 4: Indirekt mot slutet av 2009, då Avsan till sin civilutskottskollega Jan Lindholm, mp, sade: ”Kan du inte säga åt Anér att han slutar angripa mig, det är så besvärligt för min familj.”

Lindholm: ”Men du kan väl stämma Anér för förtal?

Avsan: Nej, då blir jag sittande med den här saken hela mitt liv.”

Det är all reaktion från Avsan, men rätt avslöjande. Han har inte svarat på mina tre brev.

Nr 5: Bra. Då kan kampen gå vidare.

Nr 6: Fick svar nyligen från någon myndighet att Costa-mordet är preskriberat. Förblir det preskriberat, sen 1984, även sedan ny lag promulgerats?

Nr 7: Det får räcka med böcker. Bloggen

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

är idag en lång bok.

Om Projekt Adolf har jag inga bra kunskaper.

Förslag till gästkrönika. Till Martin Viklund, Rullstensgatan 23. 906 55 Umeå.

Kort CV: 210814-5075. Stud Uppsala 1939, militärtjänst i ett antal omgångar, fil kand Uppsala 1946, DHS 1947. DN red 1948-62, AB 1963, SVT 1964-71, därefter frilans journalist och författare. Aktiv fortfarande.

Aspekterna på detta Palmemord är många som stjärnorna på himmelen. Men jag brukar känna en aspekt som en speciellt tung ryggsäck: vart har debatten tagit vägen? Varför måste jag uppfatta mig själv som den ensamme ropande i öknen? Nu kommer Gunnar Wall, ja, men kan han vända upp och ner på tystnaden?

Jag skriver mycket flitigt till alla myndigheter som formellt ska anses vara inblandade i denna dova affär: RÅ och rikskrim, som tillsammans bildar den påstådda förundersökningen, JO (med Hans-Gunnar Axberger, som skrev en helt oanvändbar granskningsrapport 1999, med allvarliga falsarier), JK (som jag i dag vänder mig till i Avsan-ärendet), riksrevisionen (som jag bett ta över hela Palmeärendet och som avböjt anmärkningsvärt hyggligt; jag är inte bortskämd), juridiska institutionen i Uppsala (har inga pengar), UD (som svarar endast om de inte kan slippa). Jag vet inte om någon annan Palmeförfattare i sådan utsträckning anropat myndigheter. Jag har gjort det, och gör det senast i dag, se bloggen www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Kanske ser jag det lite längre perspektivet: att fan någon gång ska få på sig byxorna, att någon enda inom det svenska rätts(?)samhället ska inse att denna affär, på indicier som det kloka 7-åriga barnet raskt identifierar, att fan – för att nu återvända till honom – verkligen, faktiskt är lös.

Men dessa myndigheter, som jag approcherar, svarar mig nästan alltid med den sorts icke-text som Bosse Ringholm initierade när han gång efter gång efter gång räknade upp Inga-Britt Ahlenius påstådda försyndelser, i exakt samma ordalydelse. RÅ, som har huvudansvaret, har i klartext sagt åt mig att hålla tyst, sagt åt mig att om jag återkommer så tänker RÅ behandla mitt ärende som de har lust samt inte meddela mig vad de har gjort eller tänker göra – RÅ går med skördetröska över tryckfrihetsförordningen som är en grundlag.

Grundlag, ja. Här mördas landets statsminister på öppen gata, och mördaren sägs inte bli påträffad. Men ett samlat rättssamhälle ser mycket lugnt på denna incident, förfalskar för formens skull hela Christer Pettersson-ärendet, tar knappt med tång i Avsan-ärendet. Och törnar under resans gång ideligen mot grundlagarnas stötestenar utan att blinka, samt gungar vidare, med en enigt ljugande besättning på statsskutans brygga och däck.

Hur få denna besättning att ta reson? Hjälper aktiv, energisk journalistik? Ja, det tror jag, det är jag övertygad om. Om stora medier börjar skriva och tala – kan ni inte göra det, chefredaktörer och nyhetschefer? Kan ni för helvete inte göra det? Kan ni inte få statsskutans besättning att begå myteri?

Fritt att publicera med namns angivande, ställs gratis till förfogande.

Kollegial hälsning! Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge, 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"