Varför så tyst om Avsan, kammarrätten?


21.9.20010.  ÖVERKLAGANDE
Kammarrätten i Stockholm
Ärende APAL-428-143/10.
Jag överklagar rubr ärende i vad gäller rikskriminalpolisens beslut att ej till mig utlämna de handlingar som berör dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt samt moderate riksdagsledamoten
Anti Harald Avsan,
dvs handlingarna EH 14879, EH 14879-1 samt EH 14839-B.
Jag begär nu att dessa tre handlingar omedelbart tillställs mig.
Bakgrund: Ursprungligen begärde jag att utfå handlingar avseende tips och liknande rörande Claes Djurfeldt och Anti Avsan. Tidigare har fem av dessa handlingar, av svårförståelig anledning, för mig presenterats i klump, utan specificering på Djurfeldt och Avsan.
Nu meddelar stabsjuristerna vid rikskriminalpolisen, efter långt, egendomligt dröjsmål, att rubr tre handlingar faktiskt avser Avsan.
Jag ställer då frågan: varför denna skiljelinje mellan polismannen Djurfeldt och polismannen Avsan? Det sägs av  rikskriminalpolisen, i ”Skäl för beslutet”, 35 kap. 1 par 1 st. bl a att ”sekretess, under vissa förhållanden, gäller för en uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden”. Men när jag då går till handlingarna som avser Djurfeldt finner jag ytterligt kritiska omdömen som ”vapenfixerad, åsikter hos yttersta högerkanten”, ”mycket vapenfixerad”, ”ordning och reda i Chile”, beordrade vpl att ”köra ner den där djävla skylten” (med Olof Palmes bild och en ros) etc.
För mig framstår dessa uppgifter rörande polismannen Claes Djurfeldt som ägnade att vålla ”den enskilde, Djurfeldt, eller någon närstående till denne skada eller men”.
Jag frågar då, kammarrätten i Stockholm: hur allvarliga måste i så fall uppgifterna rörande Avsan inte vara när de måste sekretessbeläggas? Jag talar rent ut: uppenbarligen menar rikskriminalpolisen att de uppgifter, som framgår av de tre stoppade handlingarna, är så graverande för Anti Avsan att rikspolisstyrelsen av denna anledning vägrar att lämna ut dem; i så fall en illavarslande partisk bedömning: frisläpp gärna en störtsjö av mer eller mindre belagd kritik mot Djurfeldt, men låt Avsan vara i fred!
Jag begär: Att kammarrätten i Stockholm begär in hela aktmaterialet samt ställer Djurfeldt-papperen mot Avsan-papperen och därefter beslutar att dessa Avsan-papper ska få samma behandling och bedömning som Djurfeldt-papperen.
Jag kan, kammarrätten i Stockholm, inte se att jag någonsin hittills fått ut ett enda väsentligt papper avseende Anti Avsan. I ett annat ärende begär jag ut fem specificerade Avsan-handlingar från upptakten till avslöjandet av ärendet Dekorimamannen, men dessa fem handlingar, registrerade och diarieförda hos rikskriminalpolisen, lämnas inte ut. (Detta ärende  handläggs på annat sätt.)
Jag överlämnar rubr ärende samt begär omgående handläggning.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"