Kan riksrevisionen gå in?

1.9.10.

Till Sven Anér från Riksrevisionen 2010.08.27.

Dnr 16-2010-0855

Angående ditt brev med anmodan att Riksrevisionen tar sig an handläggningen av mordet på statsminister Olof Palme.

Rikskrevisionen tackar för ditt brev med bifogad bok. Vi beklagar att svaret dröjt, men vi har stor tillströmning av brev och e-post till Riksrevisionen.

Som du känner till från tidigare svar i annat ärende från Riksrevisionen (Dnr 16-2005-0339) innebär Riksrevisionens självständiga beslutanderätt om granskningar att Riksrevisionen inte vidtar några utredningsåtgärder eller revisionsinsatser på enskildas begäran eller uppmaning. Några utlåtanden eller kommentarer kan vi därför inte lämna utifrån önskemålen i ditt brev.

Emellertid kan information från enskilda ibland beaktas och påverka planeringen av kommande revisionsinsatser. Ditt brev och din bok finns därför tillgängliga för områdesbevakningen inför planeringen av framtida granskningar.

Ditt brev föranleder, utöver sådant eventuellt beaktande, ingen åtgärd från Riksrevisionens sida.

Med vänlig hälsning Jan Wollin Rättsenheten

Det är inte ofta jag möts av ett så hyggligt svar som ovanstående skrivelse utgör. Riksrevisionen slänger mig sålunda alls inte i papperskorgen utan lägger mig i en åtkomlig in-hylla, tack för det! Naturligtvis drar jag inte för stora växlar på detta besked, men jag noterar i alla fall att riksrevisionen ingalunda hoppar i taket inför min propå att den ”tar sig an handläggningen av mordet på statsminister Olof Palme”. Jag är som sagt inte van vid hyggliga brev. Vad RÅ och dess olika medarbetare sänder mig för oförsynta förmaningar vet blockbesökaren redan: håll tyst, Sven Anér!

Jag tackar alltså riksrevisionen och uppmanar denna mycket skarpa myndighet att hålla utkik efter min blogg,

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Där hittar riksrevisionen inte minst den senaste utvecklingen av affären med rikskriminalpolisens förträngda morddokument, en i princip otrolig historia, men inom RÅ och rikskrim kan allt hända. Allt.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"