Till Riksrevisionens Jan Wollin

1.9.2010. Tack för ditt fina, närmst sirligt skrivna brev! Jag sänder dig min bloggkommentar, och jag uttrycker min glädje över att det finns svenska ämbetsverk som fungerar som Riksrevisionen gör.

Med vänlig hälsning

Sven Anér, luttrad i umgänget med verk och myndigheter, ofta sorgsen men någon gång glad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"