Robert Gustafsson

24.9.2010.
Robert Gustafsson
Artistlogen
Restaurant Rondo Liseberg
Sofierogatan 5
41 251 Göteborg.
Robert Gustafsson – Jag har nog använt fel adresser tidigare, så jag försöker igen.
Jag talade i dag som hastigast med Vicky v d L, som lovade att återkomma. Och jag vänder mig alltså direkt till dig och framför mitt enda ärende:
Att få fem minuters telefonsamtal med dig!
Så lovar jag att sen inte störa dig vidare.
Men, som jag skrivit, är din roll i Palmeärendet hjältemodig och lysande. Det enda jag behöver är din kommentar till de polisförhör som jag nu skickar på nytt, samt ditt besked rörande omfattningen av walkie-talkie-uppställningen kring biografen Grand den här kvällen.
Jag sänder för säkerhets skull än en gång de båda polisförhören med dig, som jag tror är riggade, bl a eftersom ordet walkie-talkie inte nämns.
Hoppas vi hörs snarast!
Lycka till med ditt jobb och med den här Palmeaffären, där du i dag spelar en mycket viktig roll!
Engagerad hälsning,
Sven Anér. Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. Telefon: 0174-500 66.
PS: Just nu, 24.9.kl 16.30 ringde Vicky! Och lovade att be dig ringa! Naturligtvis förstår jag att du har haft det snärjigt. För mig har Palmeärendet varit mitt eget snärj, från 65 – 89 års ålder. Men gamla knektar och gamla murvlar dör aldrig. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"