Påminnelse om utfående av allmänna handlingar!

10.9.2010. Rikskriminalpolisen.

Här nedan förteckning över allmänna handlingar som jag begärt att utfå men där jag ingenting hört från rikskriminalpolisen. Jag önskar snarast erhålla besked samt erinrar om TF 2 kap, som ger tidsgränsen ”genast”:

Ai. 1010-92, Ai. 1087-92, Ai. 80.93, EH 14839-E, Ai. 1107-92/EH 143 04-B, samt, enligt i dag insänd begäran, de 160 spaningsuppslag som ej publicerats i anslutning till de 38 vittnesmålen från biografen Grand vilka redovisas i förundersökningssammanställningen III:1.

Jag kan förstå om rikskriminalpolisen av någon anledning ej önskar översända dessa handlingar till mig, men rikskriminalpolisen har självfallet ingen rätt att vägra att handlägga ovanstående ärenden.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"