The Murder of Swedish Premier Olof Palme – a Scandal Beyond All Scandals!

The Swedish Prime Minister Olof Palme was killed, in 1986, with the knowledge and assistance of the then Swedish Administration, states Swedish veteran journalist Sven Anér, 89. And, to this day, the present Administration denies the existence of a series of Governmental documentation, showing that the facts behind this assassination were known, from the very outset, at Swedish Rosenbad Headquarters.

High echelon Government officials are under investigation, and the whole Swedish judicial system is crumbling under the pressure of these revelations, which to-day are being relayed to Brussels and to the UN in New York.

Sven Anér

Mordet på den svenske statsministern Olof Palme – en skandal bortom alla skandaler!

Den svenske statsministern Olof Palme dödades år 1986 med den svenska administrationens vetskap och biträde, säger den svenske journalistveteranen Sven Anér, 89. Och ännu i dag förnekar den nuvarande administrationen existensen av en serie regeringsdokument som visar att fakta bakom detta mord var kända, från första början, av högkvarteret i Rosenbad.

Höga regeringstjänstemän står under utredning, och hela det svenska rättssystemet vacklar under trycket av dessa avslöjanden, som i dag vidarebefordras till Bryssel och FN i New York. Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"