Vilka handlingar gäller Avsan?

Rikskriminalpolisen

6.9.2010. APAL428-122/10

Begäran om utfående av allmänna handlingar samt

Begäran om utfående av information rörande dessa handlingar.

I rubricerade skrivelse uppräknas 16 handlingar avseende Djurfeldt och Avsan. Vidare uppräknas 11 av dessa, vilka är utlämnade till Minell och vilka samtliga avser Djurfeldt. De resterande handlingarna är sålunda:

A 14205-2-D, EH 17186-2, EH 14879, EH 14879-1 samt EH 14839-B.

Jag önskar utfå dessa fem handlingar.

Men rikskriminalpolisen uppger ej vilka av dessa fem handlingar som berör Djurfeldt eller Avsan, vilket förvånar.

Jag önskar nu med vändande post besked om detta. Är ovanstående fem handlingar Djurfeldt-handlingar eller Avsan-handlingar eller båda delarna, blandat. Jag kan inte uttrycka mig klarare än så,

Jag önskar nu omedelbart det svar, som givetvis borde ha lämnats i ert första besked till Minell. Jag anmodar er att följa bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen

Som rikskriminalpolisen numera vet har ett flertal ytterligare liknande handlingar påträffats av mig, men tydligen inte av rikskriminalpolisen, i ert arkiv. Saken ligger i dag hos JK, ärende 118-10-21. Cccc

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"