Falsarierna kring Christer Pettersson och och Anti Avsan fördöljs av rikskriminalpolisen – utred, JK!

11.9.2010.

JK, ärende 118-10-21. Jag ger nu en komprimerad beskrivning av ärendet med ej utlämnade, möjligen destruerade handlingar i Palmeärendet:

Christer Pettersson-ärendet: Bl a mina skrivelser till rikskrim 9.9.10. Ett antal vittnesmål från biografen Grand, möjligen så många som 140 st, har fördolts och ej noterats i den officiella förundersökningsrapporten III:1. Bland dessa ingår skådespelaren Robert Gustafssons vittnesmål. Möjligen har i varje fall delar av denna dokumentation destruerats.

Anti Avsan-ärendet: Bl a APAL 428-122/10. Minst fem centrala handlingar, avseende upptakten till Anti Avsan-affären, har förträngts och lämnas ej ut av rikskriminalpolisen; möjligen har de destruerats.

Förhållandet är givetvis oefterrättligt, och jag anmodar JK att snarast agera samt begära fram dokumentationen från rikskriminalpolisen. Jag anklagar rikskriminalpolisen för att avsiktligt ha fördolt all officiell, allmän dokumentation som spräcker hela Christer Pettersson-ärendet samt som öppnar hela Anti Avsan-ärendet.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Obs! All relevant information i ärendet presenteras fortlöpande på min blogg: www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"