Göran Lindberg – den ultimata skandalen

12.9.2010.

Rikskriminalpolisen:

Begäran om utfående av allmänna handlingar

Jag önskar omedelbart utfå:

Nr 1 Samtliga de allmänna handlingar som utvisar att förre polischefen Göran Lindberg redan år 2007 var överbevisad om sin skuld i ett av våldtäktsmålen;

Nr 2: Samtliga de av mig tidigare begärda allmänna handlingarna, 160 + 5 st, i Palmeärendet.

TF förutsätter leverans ”genast”.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"