Brott mot grundlagen!

13.9.2010.

Till Justitiedepartementet, Polisenheten. Brådskande!

Tryckfrihetsförordningen lagstadgar i sitt andra kapitel, den första paragrafen:

Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.

TF 2 kap 12 par stadgar:

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast --- tillhandahållas etc.

Som polisenheten snabbt kan kontrollera följer den enheten underställda rikskriminalpolisen inte dessa grundlagsregler utan undanhåller avgörande central dokumentation i Palmeärendet. Jag får, trots lång väntan, inga svar.

De handlingar resp uppgifter som jag eftersöker är i dag dessa:

Begärd information rörande fem handlingar avseende Claes Djurfeldt resp Anti Avsan, APAL-428-122/10:

Begärt utlämnande av fem (andra) handlingar avseende centrala tips rörande Anti Avsans koppling till mordet på Olof Palme, likaledes APAL-428-122/10;

Begärt utlämnande av 160 handlingar ur förundersökningssammanställningen, Palme, III:1:

Reaktion på min anmälan av tre kriminaltjänstemän i Palme III:1.

Rikskriminalpolisen rubbar, uppenbarligen avsiktligt, de grundläggande lagbestämmelserna i TF, vilket gör mitt professionella journalistiska arbete omöjligt.

Jag begär nu att polisenheten vid justitiedepartementet omedelbart ingriper. Önskar enheten ytterligare info kan jag givetvis lämna sådan.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"