Förhören med Gustafssons kamrater!

15.9.2010.

Rikskriminalpolisen

Palmeenheten.

Flera ärenden.

Nr 1: Jag begär utfående av nedanstående allmänna handlingar:

Spaningsuppslag avseende förhör med de av någon anledning anonymiserade kamraterna till Robert Gustafsson, medbesökare på biografen Grand Palmes mordkväll. Jag önskar sålunda dessa besökares namn (tydligen en kvinnlig och två manliga) samt besked om vad de sagt till förhörande polis. Jag önskar omgående handläggning enligt TF 2 kap.

Nr 2: Kommentar till de båda erhållna spaningsuppslagen avseende Robert Gustafsson.

Vid genomläsning av dessa spaningsuppslag finner jag att det på åtta ställen i de två förhören noteras att ”Gustafsson ej såg något konstigt” eller liknande formuleringar. Jag kopplar då dessa åtta noteringar till det förhållandet att Robert Gustafsson uppenbarligen ringt polisen för att han haft något viktigt att rapportera, samt att han själv i bl a radiointervjun med Ulf Elfving sade att ”han tog kontakt med polisen för att delge sina uppgifter, vilka bland annat innefattade ett flertal män med walkie-talkies runt och i närheten av biografen Grand”.

Skulle han inte ha berättat om just det han ville berätta om?

Eller har – jag ställer frågan – epa Björn von Sydow och Per Gustavsson ersatt Gustafssons faktiska walkie-talkie-uttalanden med att ”Gustafsson inte sett något konstigt” och liknande?

Jag anhåller att Robert Gustafsson, Björn von Sydow och Per Gustavsson hörs i detta avgörande viktiga ärende och önskar besked om utfallet av denna min begäran.

Gustafsson-förhören – som de kom att se ut!

Jag återger nu de båda förhören med Robert Gustafsson, som jag alltså fått ut från rikskrim. Rimligen borde dessa förhör ha funnits med bland de 38 som återgavs i det en gång i världen utlämnade förundersökningsmaterialet, men det har förundersökarna genom decennierna aktat sig för. Hade Gustafsson fått se sina av allt att döma förvanskade förhör hade han givetvis slagit larm.

Här de båda förhören med dåvarande studenten Robert Gustafsson, vilka alltså fick ligga fördolda i rikskrims skrymslen i nära 25 år:

1986-03-17 Mordet på Palme Gustavsson, Robert Uppgiftsmottagare Epa Björn von Sydow Iakttagelser i samband med 21-föreställningen på Grand den 28 feb 1986.

Gustavsson /genomgående så stavad/ gick i sällskap med /tre överstrukna personer/ från Tre Backar på Rådmansgatan till Grand. Gustavsson märkte inget speciellt. De kom till Grand ca kl 20.45.

Gustavsson med sällskap satt på bänkraden framför Palme längst till vänster.

Gustavsson lade ej märke till något speciellt under föreställningen.

När Gustavsson gick ut från salongen såg han Olof och Lisbet Palme stå kvar i salongen vid sina platser. En man ca 65 år, 185-190 cm, vithårig och smärt byggd, iklädd svart tygrock och troligen gråblå kostymbyxor, hjälpte Olof Palme på med dennes ytterkläder. Mannen satt till vänster om Olof Palme.

Efter föreställningen observerade både /struket namn/ och Robert Gustavsson en silverfärgad Opel. Troligen en Senator. Bilen stod utanför biografen både före och efter föreställningen.

Gustavsson och /struket namn/ och /struket namn/ gick mot Rådmansgatan medans /struket namn/ gick mot Hötorget. /Struket namn/ gick max 100 m bakom Palme på väg mot Hötorget. /Struket namn/ mötte en man med kniv som jagade ett par ungar och hon hörde skottlossning.

/Struket namn/ nås på hemtel: /struket/ och på Teaterverkstan /struket nummer/.

Gustavsson lade ej märke till något speciellt på väg från Grand.

Understrykningarna, även i efterföljande förhör, är polisens, medan fetstilsmarkeringarna är mina egna och visar hur många gånger Robert Gustafsson påstås ingenting ha sett. Så till det andra förhöret, sedan Robert Gustafsson bett att bli kontaktad på nytt:

860404 10.30 Uppgiftsmottagare Per Gustavsson Mord, Palme Gustavsson, Robert.

Uppföljning av L 261-1

Gustavsson besökte under kvällen den 28 februari - 86 biografen GRAND på Sveavägen i Stockholm tillsammans med sina kamrater /struket/ i ENSKEDE, /struket/ i STOCKHOLM samt /struket/ i STOCKHOLM.

Gustavsson och /struket/ hade kommit till biografen GRAND omkring kl 20.45-tiden. Det var då en hel del folk i foajen och ungefär vid denna tidpunkt så slutade en annan av föreställningarna på biografen varvid det strömmade ut en hel del folk. Gustavsson och /struket/ stod kvar en stund i foajen och väntade på /struket/ och /struket/ som hade biljetterna åt dem. Under tiden de väntade så lade Gustavsson inte märke till något ovanligt. Han såg ej heller till makarna Palme i foajen.

Samtliga fyra gick sedan in på biosalongen och Gustavsson gick in först i stolsraden och från den vänstra sidan i salongen.

Till vänster om sig hade han /struket/ som till vänster om sig hade /struket/ som hade sin biljett kvar, satt på plats nummer 138 i bänkrad nummer 7 och till vänster om /struket/ satt Björn Sjökvist.

Gustavsson hamnade också alldeles i närheten av en pelare och satt därvid på plats nummer 136.

Gustavsson minns inte vilka personer som satt framför eller bredvid. Innan filmen började fick någon av hans bekanta syn på Olof Palme. Gustavsson vände sig om och såg makarna Palme slå sig ned på stolsraden bakom och alldeles vid den breda mittgången.

Gustavsson lade inte märke till någonting ovanligt i samband med detta. När filmen sedan börjat fram till slutet hade han ej heller sett någonting konstigt. Gustavsson har ej sett om någon skulle ha kommit senare till filmen eller att någon lyst med ficklampa.

När filmen slutat gick de förbi makarna Palme, som då fortfarande fanns kvar vid sina platser. Han såg då en äldre man, ca 60-65 år, 185-190 cm lång hjälpa Olof Palme på med sin ytterrock. Gustavssons uppfattning var att de båda ej var bekanta. I övrigt så lade han inte märke till någonting ovanligt i samband med att de gick ut från salongen. När de fyra kommit ut på gatan så ställde de sig utanför biografentrén och pratade en stund. Gustavsson såg då makarna Palme komma ut från biografen och vika av till höger upp i riktning mot Kungsgatan. Kort efteråt så vandrade Gustavsson, /struket/ och /struket/ till vänster på Sveavägen och mot tunnelbanan vid Rådmansgatan.

Gustavsson uppgav att han också observerat en silverfärgad bil parkerad på Sveavägen och alldeles utanför biografentrén. Minnesbilden var att bilen varit en Opel av större modell, möjligen en senator. Hans första tanke när han såg bilen var att den fanns utanför biografen för att hämta makarna Palme. I övrigt minns Gustavsson inte någonting särskilt om bilen. Förutom att det var en av de senaste årsmodellerna och något ”avhuggen” baktill. Han har ej heller något minne av att sett någon person i bilen.

Nä han och de båda andra gick åt tunnelbanan vid Rådmansgatan så skildes de från /struket/som gick Sveavägen i riktning mot Kungsgatan. /Struket/ kom då att promenera bakom Palmes. Gustavsson känner inte till hur pass långt bakom som /struket/ gick, men hon började att gå åt samma håll som Palmes efter det att dessa kommit ut från bion.

När Gustavsson, /struket/ samt /struket/ gick mot Rådmansgatan så lade han inte märke till någonting konstigt.

Enl. Gustavsson satt de på platserna 136, 137, 138 och 139 i bänkrad nr 7.

Nr 3: Jag översänder för rikskriminalpolisens snara kommentarer skrivelse som jag i dag tillställt EU, justitiekommissionären Viviane Reding, rörande ”transgression” i det svenska Palmeärendet.

Sålunda begär jag svar på här uppräknade frågor.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"