Såg Robert Gustafsson walkie-talkies vid biografen Grand?

6.9.2010.

Rikskriminalpolisen

Begäran om utfående av allmänna handlingar.

Jag önskar utfå vittnesförhör, minnesanteckning eller liknande som kan finnas hos rikskriminalpolisen avseende polisens kontakt med nuvarande skådespelaren Robert Gustafsson beträffande de män med walkie-talkie han observerade då han besökte samma biografföreställning som paret Palme mordkvällen, biografen Grand.

Uppgifterna har nyligen lämnats av Robert Gustafsson till Ulf Elfving i radions P 4, och de har tidigare varit okända för mig.

Jag önskar omgående handläggning.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"