Kusliga paralleller Treholt- och Palme-affärerna!


Dagsrevyen, NRK, fax 23047060, Oslo.

Enligt nu faxade två rapporter som jag i dag sänt till Internationella Brottmålsdomstolen i Haag, noterar jag att stora likheter förefinns mellan de båda affärerna Treholt och Palme. I båda fallen misstänks polis och åklagare ha tillskapat falska bevis för att gynna sina egna orättmätiga syften. Ärendet ligger, delvis, etablerat hos den internationella brottmålsdomstolen i Haag.
I Palmeärendet anklagar jag, som framgår av texterna, dåvarande piket- /”baseball”-polisen, nuvarande rådmannen (alltså domaren) vid Stockholms tingsrätt och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan (förmodligen omvald i vårt val i söndags) för mordet på dåvarande statsministern Olof Palme, 1986.
Jag framför dessa anklagelser i min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2008-2009, men dessa anklagelser har aldrig dementerats av någon myndighet och de har heller inte lett till någon förtalsanmälan från Avsans sida. Svensk press har varit mycket tyst, tydligen i avvaktan på någon info från den svenska regeringens och myndigheternas sida.
Jag hänvisar till min synnerligen aktuellt förda blogg,
och jag vore mycket intresserad av en kontakt med Dagsrevyen!
Engagerad hälsning

Sven Anér – 1963–1971 medarbetare vid Sveriges Radio TV, samhällsredaktionen.
Öster Edinge 271, 740 10 Almunge, Sverige. Tel och fax: 46-(0)174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"