Vad händer med Bildt/Sudan?

6.9.2010.

Med stor långsamhet – och möjligen med stor noggrannhet, det vet jag inte – leder kammaråklagaren i Linköping Magnus Elving ett okänt antal polismän i den enligt uppgift pågående förundersökningen rörande exc. Carl Bildts medansvar för de blodiga händelserna i anslutning till Lundin Petroleums verksamhet i Sudan.

Enligt rättegångsbalken 23:4 2 st skall en förundersökning ”bedrivas så skyndsamt omständigheterna medgiva”, men kammaråklagare Elvings skyndsamhet är svårdefinierad.

Jag talade i dag med Elving, och för en rutinerad journalist förefaller det helt uppenbart att Elving har ett mycket hårt reglerat mandat från sina överordnade, vilket kan definieras som:

Lämna inte ut några som helst detaljer, säg ingenting, utom möjligen att detta kan ”dröja i åratal” (Elving till mig). Naturligtvis finns mandatet inte satt på pränt.

Saken är egendomlig. I ett exakt parallellt ärende har den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, redan den 12 juli i år fattat beslut om åtal (alltså onekligen en bra bit längre än enbart en inledd förundersökning!) mot den sudanesiske presidenten Hassan al-Bashir, medan kammaråklagare Elving, från Linköpings lugna horisont, uppger sig inte kunna säga ett ord om hur hans påstådda förundersökning fortskrider. Om den över huvud taget fortskrider.

Uppenbarligen – och detta är inte någon särskit sensationell gissning – har ordern till Elving varit att dra ut på tiden så mycket som möjligt, i varje fall över valsöndagen den 19 september. Undersökningen bedrivs av Elving i riksåklagarens regi, i dag en i bl a Palmeärendet svårt solkad myndighet.

Den enda instans som i princip skulle kunna avskeda en riksåklagare är givetvis den instans som tillsatt honom eller henne, nämligen regeringen. Ska då denna riksåklagare utreda en våldsam folkmordsanklagelse som riktas mot den framstående (kanske den mest framstående) medlemmen av den svenska regeringen?

Är RÅ-ämbetet den sump där i dag all skitig byk ska tvättas ren som snö?

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"