Den stora mordlögnen avslöjad!

6.9.2010.

Likalydande brev till:

Dennis Töllborg, Göteborg

Jan Wollin, Riksrevisionen

JK, ärende 118-10-21.

Nya uppgifter vänder upp och ner på hela Palmeutredningen!

Så här tycks det ligga till i denna sorgliga Palmeutredning, enligt uppgifter som nådde mig i dag:

I Christer Pettersson-ärendet har polisen hela tiden påstått, och påstår ännu i dag, att mordet på Olof Palme var Christer Petterssons dåd, iscensatt av honom själv utan hjälp utifrån.

Påståendet har länge underkänts av privata utredare, men i dag kommer än klarare besked, som definitivt visar att hela Christer Pettersson-storyn är en kuslig skröna.

Läs bilagorna till detta brev! När den då unge studenten Robert Gustafsson tar kontakt med polisen (jag vet inte än, men jag förmodar att det var per telefon) blir han mött med totalt ointresse, och några spår av Gustafssons poliskontakter finns inte i den sedan 1990 färdigställda förundersökningen rörande Christer Pettersson!

I stället ger Gustafssons uppgifter klart besked: Polisanknutna (måste de ha varit) walkie-talkie-män fanns på plats i god tid vid denna biograf, trots att paret Palme officiellt inte hade någon Säpobevakning! I verkligheten fanns biografen Grand med som en på förhand – i varje fall i flera timmar – känd och hyperviktig lokal som paret Palme skulle besöka, några timmar före vad som skulle bli mordminuten.

Tydligare än så kan polisens egna mordarrangemang inte framstå. Under ståtliga former inbjöd alltså rikskriminalpolisen till en utlämningsceremoni, i maj 1990, då 20-kiloshögar av förundersökningspärmar lämnades ut till oss journalister, och vi fick lära oss att här stod allting att läsa. Det gjorde det ju inte, bara det som passade. Polisen. I dag står denna polis skändligen ertappad.

Konsekvenserna av dagens avslöjande är oöverskådliga. Hela polisens och rättssamhällets mordkoncept faller i bitar för att aldrig kunna pusslas ihop igen. Christer Pettersson friades ju? Visst. Men det var inte polisens förtjänst utan de högre domstolarnas, som uppenbarligen häpnade inför åklagarens och polisens märkliga tankekonstruktioner. Som väl var upptäcktes den lömska attacken mot Christer Pettersson, men äran var alltså sannerligen inte ljugande åklagares och polisers.

Vad händer nu? Enligt min bestämda mening, än bestämdare efter beskedet i dag, kan inte den nuvarande svenska rikspolisen och riksåklagaren få fortsätta att dutta med ett försummat och försumpat statsministermord. Själv har jag tidigare föreslagit att hela ärendet övertas av personal från Göteborg; det kan i varje fall inte bli värre. Jag har även föreslagit att riksrevisionen, kanske mot sina regler, kastade ett möjligen obyråkratiskt getöga; jag blev vänligt avfärdad, men kanske, faktiskt, aningen lagd på lut.

Mina adressater: agera! Riksåklagaren och rikskriminalpolisen har för sin del för länge sedan slutat att agera konstruktivt, däremot motsatsen. Händelser vid biografen Grand och händelser, några minuter senare, vid Dekorima, förträngs och fördöljs, hederligt arbetande journalister förvägras sin grundlagsenliga rätt att ta del av allmänna handlingar. Rättssamhället har tagit time-out.

Som sagt: agera! Även JK, som nog har samvete kvar. Stoppa RÅ:s och rikrims hånfulla vanskötsel av den mest grannlaga dokumentation de någonsin haft att hantera!

Naturligtvis är den svenska regeringens agerande lika erbarmligt. Med en knapptryckning kan denna regering, som sedan decennier håller Olof Palmes verklige mördare om ryggen med eleganta subsidier, begära fram all dokumentation på stora bordet i Rosenbad! Men det vill den inte, det vågar den inte. För då skulle regering och rättsstat stå där avklädda.

Engagerad, oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. Dokument – och gå in på min blogg www.svenanerpalmemordet.blogspot.com!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"