Tacksam för kommentar till ett ödesdokument!

1.3.2013.
Likalydande brev till:
Tommy Lindström, Lars Ljunggren, Bengt Schuback, Peter Wallenberg samt
P-G Vinge.
Undertecknad Sven Anér anhåller, mot bakgrund av bifogad dokumentation, om mina adressaters kommentar.
Den dokumentation jag översänder finns i sin helhet arkiverad, registrerad och handlagd hos svenska myndigheter, vilket framgår av tydlig proveniensbeskrivning, som kan utläsas ur materialet. Någon kommentar eller åtgärd från regeringsorgans eller myndigheter finns så vitt känt inte, ej heller från UNT:s politiske redaktör Håkan Holmberg, annat än tidningens avfärdande. Över huvud taget har dokumentationen aldrig dementerats, endast utan kommentar registrerats, diarieförts samt avfärdats.
Jag behöver inte för mina adressater närmare understryka den sprängkraft som materialet innehåller, varför jag utgår från att min anhållan om kommentar kommer att bifallas.
Beträffande de båda versionerna av promemorian kan nämnas att PM med polisbeteckningen ”Ai. 318-93” överlämnas med exakt det utseende den hade då jag erhöll den; jag vet inte säkert vem som för hand kommenterat. De numrerade påteckningarna på versionen ”Palmekommissionen 95-103” har utförts av mig. Jag har inte raderat dem eftersom de numera ingår i den hos myndigheter registrerade versionen.
Ytterligare utförlig info kan lämnas av JO Hans-Gunnar Axberger, ledamot av Palmekommissionen samt ledamot och huvudsekreterare vid granskningskommissionen.
Med angelägen hälsning,
Sven Anér,
undersökande journalist och författare. Blogg:
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"