Begäran om besked betr allmänna handlingar

6.3.2013. Till krkom Dag Andersson, rikskriminalpolisen.
Jag önskar besked beträffande Ai. 318-93:
Hur ankom handlingen till rikskrim? Vem sände/överlämnade den? Har denna sexsidiga handling genererat även annan dokumentation, kanske med nära anslutande dnr? Finns någon överarbetning, finns av rikskrim gjorda kommentarer?
Jag önskar besked beträffande ”Palmekommissionen 95-103, 950502”.
Förvaras denna handling i kopia hos rikskrim? Hur har rikskrim i så fall fått in handlingen?
Enligt en kopieringsmarkering på sista sidan av 95-103 är min version av denna promemoria daterad ”11/18´93”, dvs redan den 18 november 1993. Var har denna kopiering gjorts? Kan rikskrim hjälpa mig? Har promemorian funits registrerad någonstans på detta datum eller tidigare?
Beträffande båda handlingarna:
Finns noteringar hos rikskrim rörande vilka handlingar som de båda kommissionerna fått ta del av? Jag önskar i så fall dessa noteringar?
Vänlig och engagerad hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"