Förundersök polisiär förfalskning av Olof Palmes patientjournal!

11.3.2013. Till förundersökningsledningen i Palmeärendet.
Undertecknad Sven Anér anhåller härmed att förundersökningen i Palmeärendet omedelbart inriktas på de förhållanden som redovisas i separat skrivelse denna dag till krkom Dag Andersson:
Nr 1: Polis inom den tekniska administrationen manipulerade tekniska data i storleksordningen 6 minuter och 20 sekunder, med påföljd att alla tidpunkter kopplade till själva mordet och de efterföljande minuterna, fram till Sabbatsbergs akutintag. försköts just 6 minuter och 20 sekunder, varefter en korrekt mordutredning blev omöjlig att utföra.
Nr 2: Poliser ingående i mordutredningsgruppen förvanskade och förfalskade i ond avsikt den avgörande tidsuppgiften på Olof Palmes patientkort, varvid ankomsttiden till Sabbatsbergs akutintag försköts tre minuter bakåt, varefter en korrekt mordutredning blev omöjlig att utföra.
De enda båda tidsdokument, som föreligger i samband med mordet på öppen gata av statsminister Olof Palme blev sålunda av utredande polis under ett fåtal minuter efter detta mord förvanskade, varför korrekta tider inte längre kan rekonstrueras.
Det rör sig uppenbarligen om en samordnad aktion för att dölja den sanna händelseutvecklingen efter mordet, och olika grupper av poliser har samarbetat gemensamt i detta kriminella syfte.
Skulle mina uppgifter anses innebära felaktig angivelse från min sida utgår jag från att förundersökningsledningen mot mig vidtar de åtgärder som kan anses bli aktuella.
Jag anmodar förundersökningsledningen att omedelbart agera, i en n situation där den svenska rättsstaten skakas. Jag ber krkom Dag Andersson om ärendenummer samt namn på handläggare, med vändande post.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Bil 1. Olof Palmes patientkort, förfalskat original. Bil 2: Förfalskningen, i tre klara bilder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"