Justitieutskottet: varje enskild ledamot bör ha blicken riktad mot vad som händer då Palmemordet löses!


21.3.2013. Till justitieutskottet; ordföranden, ordinarie ledamöter samt suppleanter; angeläget!
Jag vill fästa justitieutskottets omedelbara uppmärksamhet vid de förhållanden som kan komma att skapas i Sverige den dag då det står helt klart, säkerligen redan under detta år, att mordet på statsminister Olof Palme sannerligen inte begicks av en vinglig a-lagare utan av en nykter och skärpt statstjänsteman, en man i staten.
Vad kommer att hända, hur kommer den svenska allmänheten att reagera den dagen då det står helt klart att Christer Pettersson inte längre kan användas som trots allt tänkbar gärningsman, utan att denne måste sökas i ett helt annat läger – vad kommer att hända?
Jag menar att det är av yttersta vikt att inte minst justitieutskottet och alla dess enskilda medlemmar förbereder den svenska allmänheten på en omvälvning som den aldrig tidigare upplevt. För vad är det som måste förklaras, egentligen redan nu?
Det måste berättas för medborgarna, som de allra allra flesta har vett och sans i behåll, att det blev så fel från början, att allt gick käpprätt fel. Fast egentligen gick det ju helt enligt noggrant uppdragna ritningar.
Brottsplats utvald i förväg, mördare noggrant utvald och trimmad i förväg av sakkunnigt folk, sambandscentraler varskodda liksom ett antal utvalda personer på plats runt åsen. Flyktväg rekognoscerad, arrangemang för att leda offret till Dekorima – allt var planerat och duktigt uttänkt, inte i syfte att skydda den svenske statsministern på hans väg från ett kvällsbesök på bio, utan i syfte att, rimligen i strid med alla bestämmelser och förordningar, röja denne statsminister ur vägen.
När den svenska allmänheten får verkligheten klarlagd för sig finns självfallet en risk att den reagerar avigt och vrångt.. Den kan t ex hävda att den svenska staten kastat en miljard i sjön på att skylla på oskyldiga gärningsmän. Den kan skärpa tonen och fråga varför så många polismän runt Dekorima inte kunde garantera en statsministers säkerhet utan i stället garantera ett perfekt genomfört mord.
Och rösterna kan naturligtvis höjas ytterligare – då kommer det att gälla inte minst för justitieutskottets ledamöter att ha en tänkbar policy spikad i förväg, att i möjligaste mån hitta godtagbara förklaringar till allt som gick så fel, förlåt, som gick så rätt.
Om det blir justitieutskottet som tar ledningen, i den största psykologiska försvarsövning som någonsin förevarit i det här landet, så är det givetvis ytterst viktigt att övningen handhas på säkrast möjliga sätt.
Jag menar, allvarligt, att justitieutskottets och alla dess ledamöter måste göra sig beredda på att försvara den rådande samhällsordningen, med extraordinära åtgärder och med extraordinära medgivanden. Ska polisverksamhet löpa efter tidigare linjer? Kommer allmänheten att godta? Ska åklagare och polis även i fortsättningen få döma över påstådda brottslingar?
Jag förespråkar inga extraordinära åtgärder, och jag hoppas att extraordinära händelser ska kunna undvikas, men jag medger att jag ser den närmaste framtiden som i dimma. Vi har haft, och vi har ännu i dag, ett rättssamhälle i upplösning, även om denna upplösning hittills i stor omfattning kunnat döljas av de osanningar som signerats av regeringen, av RÅ och RPS. När lögnerna driver undan kommer Sverige att befinna sig i en annan situation, med regeringsgrundvalar som står kala.
Vad kommer justitieutskottet att göra, vad kommer varje enskild ledamot, även de nytillkomna att göra?
Jag önskar, med vändande post, besked rörande dnr och handläggare samt utskottets första kommentar.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

1 kommentar:

  1. Det handlar inte om Pettersson nu för tiden utan Floberg. Han var liksom mitt emellan Pettersson och poliserna. Ingen vinglig A-lagare alltså men drack och hängde ihop med både brottslingar och poliser. De tjänade svarta pengar på klubben och sprit fanns bakom disken. Det var ingen stor konspiration med poliser utan en liten som utförde mordet eller noggrant planerat i förväg. En militär kan anpassa sig snabbt till olika situationer. Han passade på när han fick chansen.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"