Debattartikel, erbjuds SvD

Ett snabbt omtänkande sker i dag bland Palmeutredare. Nya kvastar sopar, tyngdpunkten flyttas från RÅ:s passivitet till rikskrims nyväckta energi. Förbrukade Christer Pettersson-ikoner som Inga-Britt Ahlenius - ”att brottsmisstankarna mot Christer P successivt stärkts” – mönstras ut till förmån för en snabb, realistisk och målinriktad planering.
Med Christer Pettersson ute ur bilden kan fokus i dag riktas i relevant riktning: mot militär- och landsförrädarspåret, mot den polisiära infrastrukturen runt Dekorima.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 30 Uppsala. 028-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"