Vad skrev du i dag till USA, Bildt?


13.3.2013. Till UD.
Utrikesministern uppger i dagens Aftonblad bl a:
Mina medarbetare har kontakt med /amerikanska/ ambassaden på daglig basis och informerar dem.
Jag önskar i kopior utfå samtliga informationer som UD under denna fredag, 13.3, i enlighet med ovanstående, har vidarebefordrat till USA:s ambassad.
Jaag utgår från att inget hinder för utlämnande föreligger, eftersom min begäran ställs i linje med av Carl Bildt i dag i AB formulerad policy.
Jag önskar omedelbar handläggning samt namn på handläggare och dnr.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. Inget svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"