Händelser, personer, indicier och bevis i Palmeärendet

12.3.2013.
Listan är självfallet inte komplett, Men gör så här: printa ut och markera, i någorlunda bokstavsordning, mellan raderna vad du saknar. Här och där har jag tagit ut svängarna, men det bjuder jag på. Mycket kommer du att känna igen, en hel del kommer att vara nytt. Välkommen! SA.

Aftonbladet, förnekar koppling till Ulf Karlssons Lisbeth-bilder från Sabbatsberg
Aftonbladet i dag, appell om intensifierad utredning. ja. vi får se…
Ahlenius, Inga-Britt, har inte dragit tillbaka sin syn på Christer Pettersson ärendet
Alexandra, restaurang, aldrig helt utredd
Almblad, Jörgen, åklagare, falska uttalanden om bl a det centrala vittnet Ulla
Ambulanserna 91 och 951, se Dekorima
Anstrin, Bo, en av de 15 nisstänkta landsförrädarna
Avsan, Anti, är Olof Palmes mördare:
Avsan aldrig hörd annat än upplysningsvis
Avsan aldrig konfronterad med Ankki eller Anneli
Ankki fåt se sex fotografier, inget föreställande Avsan
Avsan talat på finska i walkie-takie
Avsan burit vapen vid Dekorima
Avsan aldrig eftersökt på Östling/Grundbergs kontor
Avsan fått avsevärda, ej identifierade studiebidrag till jur kand
Arvidsson, Per, FMV, identifierar påstådda Dekorimakulor mm
Axberger, Hans-Gunnar, i dag JO, har aldrig släppt Christer P som skyldig

Baseball-ligan, där Avsan var framstående medlem
Bergenstrand. Klas, bl a RÅ, förföljde Christer P med resningsansökan till HD
Berggren, Nils-Olof, juristkomm, slog förgäves larm om påhittade Lisbeth-skottet
Bildt, Carl, regeringschef, utrikesminister, aldrig särskilt intresserad av Palmeärendet
Blidberg, Agneta, Palmeansvarig åt RÅ kring millennieskiftet, föga aktiv
Bodström, Thomas, passiv som justitieminister
Borgnäs, Lars, ledande Palmebevakare, med ytterligare ett steg hade gåtan öppnats
Bundeskriminalamt, se Bundesmaterialprüfungsanstalt
Bundesmaterialprüfungsanstalt, Wiesbaden, narrad i kappärendet

Carlsson, Bernt, central i gåtan, dog vid Lockerbie
Carlsson, Ebbe, god vän och nära knuten till mordets Hans Holmér
Carlsson, Ingvar, aldrig hörd i botten som nära Dekorima-anknuten
”Classe” Björklund, rättrådig polis, avslöjade hela Ulla-affären

Dagens Nyheter, stor tidning som aldrig grävt djupt i Palmeärendet
Dalsgaard, Christian, central mordnatten kring Avsans flykt
Dekorima, den stora oredan. Ambulanser, hemgjorda klockslag, Lisbeth Palme...
Djurfeldt, Claes, outredd polis uppe på åsen
DN-fotografen Åke Malmström, illa behandlat huvudvittne; bilradio ”statsmin skjuten”

Edenman, Ragnar, politiker med mörkblått förflutet som ledde kommission
Enerström, Alf, Palmeförföljare, klent förhörd
Engström, Stig, ”Skandiamannen”, klent förhörd
Engström, Pia, avgörande viktigt Grandvittne, välter ensam hela Christer P-affären
Ericsson, Lars-Eric, mycket tyst och blek efterträdare till Sigvard Marjasin
Expressen, bland de aktivaste vid förföljandet av Christer P

”Fantombilden” tillkom för att snärja den helt oskyldige Christer P
Feldt, Kjell-Olof, en av de få i toppen som varit skeptiska till Christer P-spåret
Fischer, Tomas, med outredda bevekelsegrunder till Holmér-hjälp
FOA (i dag FOI), FRA, Palmekoppling aldrig utredd i botten

Grand, biografen, huvudvittnet mot Christer P kom först efter mordet till Grand
Granskningskommissionen, vidhåller fram till 1999 (och efter!) Christer P:s skuld
Grundberg, Ingvar – hos G på Regeringsgatan upphör alla spår efter den flyende Avsan
Guillou, Jan, nästan helt tyst i Palmeärendet, smågläfser mot ”privatspanare”
Gärningsmannaprofilen, GPS, bisarrt, meningslöst inslag i Gr-kommissionen
Göteborgs-Posten publicerade 2.3.86 avgörande Lisbeth-bild, men har sedan varit tyst

HD, högsta domstolen, beröms för avfärdande av RÅ:s resningsansökan mot Chr P
Heimer, Ingvar, mördad i kampen för klarhet i Palmeärendet
Holmberg, Erik, hovrättslagman: ”Säpo-analys om Palmemordet måste utredas”
Holmér Hans, länspolismästare, inblandad före, under och efter, i Palmemordet

Industriförbund, Sveriges, centrum för de 15 misstänkta landsförrädarna: Vinge
Vittnet ”Inga” avslöjade mordförberedelser i Gamla stan, blev ej trodd
Vittnet ”Ingrid” avslöjade mordförberedelser i City, blev ej trodd
”Inuti labyrinten”, avgörande viktig Palmebok av Kari och Pertti Poutiainen
Irvell, Arne, chef för Stockholms mordkommission, fick inte utreda Palmemordet

Jeppsson, Lars, vittne, såg gärningsmannen försvinna in genom Grundbergs port
Journalistförbundet, Svenska, mycket tyst i Sveriges största mediafråga
Juristkommissionen, oväntat skeptisk, misstror Lisbeth Palmes påskjutning
Jutterström, Christina, chefred DN, höll Holmér om ryggen i anmärkningsvärd kampanj

KU: ”Warmland och Carlsson hade talats vid…”
Kammarrätten i Stockholm, limmad vid lagboken, såg inte helheten
”Kanalen”, ljudradion, ett salt innan den tappade sin sälta
Kanger, Tomas, skicklig författare i Palmeärendet
Karlsson, Alf, spindel i Säpos nät, en av de 15 misstänkta
Koci, Hans, följde inga mordrutiner i polisens sambandscentral
Kohut, Annette, gåtfull inne på Skandia
Kramm, ”österrikarn”, Holmérs falska spår

LAC, länsalarmeringscentralen, arbetade inte trovärdigt
Lambertz, Göran, justitiekansler, hovrättsråd, på väg att se sanningar
Lange, Wincent, chefstekniker: ”Det var inte de här kulorna…”
Leijon, Anna-Greta, en bisarr aktris från sin taburett
Lidbom, Carl, hann aldrig bli ordentligt förhörd av ovilliga förhörare
Lindencrona, Alvar, i outredda ”Stay Behind”
Liljeros, Arne, Christer P:s försvarsadvokat, klarade inte av Lisbeth Palme
Lindström Tommy, avskedad rikskrimchef samt en av de 15, mullvad hos Holmér mm
Lingärde, avslöjade de 15, förträngd av kommissioner, död ung
Ljunggren, Lars, en av de 15
Lundin Alf, ljög ett långt vittnesmål, avslöjad, ändå lite grann trodd

Machnow, död i polislokal, bildar mörk fond till Avsans mord på Olof Palme
Marjasin, Sigvard, ordf Palmekomm 1994-96, offer för justitiemord? Visste för mycket?
Mellin, Lena, orädd AB-journalist men tam i Palmeärendet
Miekkalina, Harri, användbart vittne för rikskrim och RÅ
Minell, Olle, författare, i tidig attack mot Anti Avsan, Minell och jag de enda
Morath, Axel, chefsåklagare, en av de många åklagare som blundade
”Mordet på Olof Palme”, tyska NDR- och WDR-program för TV resp radio, sänds än
Mårtensson, Gun-Britt, i grkommissionen, såg aldrig bortom utanverken
”Mörkläggning”, Gunnar Walls båda böcker som tillfälligt (?) öppnade en dammlucka

Nilzén, Åke, dermatolog, professor, ”baddade” Lisbeth P:s axel, fann ingen skottskada
Nilson Ulf, världsreporter Expresssen, var på ett ABF-möte – vart tog du vägen?
Nylén, Lars, en gång rikskrimchef i Tommy L:s spår, men vände bara blad
Näss PG, hög byråchef vid Säpo, handgången och lydig man åt vännen Holmér
Nässén, Thure, fixade och riggade Christer P, mot bättre vetande

Obduktionsprotokoll, Olof P:s och Christer P:s. aldrig offentliggjorda
Olovlig kårverksamhet har baseballpoliserna aldrig bedrivit…
Ormstad, Kari, obducent, kåserade om sin obduktion av Olof Palme
Oxen, nattklubb, fick hållas öppen, för märklig hållhake på besökare

Palme, Claës, bekräftade för Sven Anér att hans svägerska Lisbeth ej påsköts
Palme, Lisbeth, ledde Olof till döden vid Dekorima
Palme, sönerna, har aldrig berättat öppet
Parisambassaden, svenska, en Dekorimafilial
Parlamentarikerkommission under mörkblå fana, rev aldrig i
Persson, Göran, statsminister, bland de tysta
Pettersson, Christer, vållade en våg av medvetet falska anklagelser
Pistolskytteförbundet, Svenska, betalade glatt ut stöd till ”försvarsskytteförening”
”Polisspåret”, term skapad nästan samtidigt i Olle Minells och Sven Anérs böcker
Poutiainen, Kari och Pertti, skarpa författare av ”Inuti Labyrinten”

RÅ, totalt desavouerad instans sedan HD förgäves approcherats
Regeringen, ja , har det stora övergripande ansvaret
Rikskrim, engagerad på fel sida men kanske byter i år, 2013?
Rikspolisstyrelsen, d:o?
Röst, Åke, sekretessansvarig krkom i Palmeutredningen, vet allt, men är ej hörd

SKL, det statliga kriminallaboratoriet, lyder statens order, ingen annans
SVT, njaa, inte så mycket härifrån. Ingen Janne J
Sabbatsbergs sjukhus, blev ilsket surrande bikupa efter en statsministers död
Sandberg Bo, en av Ahlenius båda ”specialrevisorer” som i praktiken förseglade mordet
Scandic Hotel i Borlänge, en annan falskt och ilsket surrande bikupa, till Holmérs värn
Schuback, Bengt, amiral, marinchef, en av de 15 misstänkta
Sjödin, Nicke, färdledare längs polisspåret
Skarp, Kerstin, har i Polisspåret endast slagit back
Socialdemokraterna – nej, knappast deras bord. Varför inte, kan jag tycka
Stay Behind – vargen utklädd till får??
Stenholm, Olle, gav ett första larm om Lingärde, men förtydligade aldrig bakgrunden
Stenström, Carin, viktig pressröst
Stockholms försvarsskytteförening – med Avsan och Östling - början till högmålsbrott?
Stockholmspolisen, sidsteppad från första sekund
Striptease med efterföljare, lysande TV men klent genomslag
Sundgren Per-Erik, gick med machete genom de falska mordspåren
Ståhlberg, Knut, ett fan från Oxelösund; gav mig en tjuga som jag ramat in
Svea hovrätt, friade Christer P men fick aldrig ta tag i Avsan
Säkerhetspolisen, Säpo, segt inblandad med herrar som Vinge, Alf Karlsson och PG Näss
Svensson, KG, hederlig åklagare som tyvärr tog sin hatt och gick
Södermalmspolisen, på plats med Söderpiketen på Norr, jaha?
Söderström Gösta, poliskommissarie, en ikon i röran, som aldrig svek
Söderström, Henry, son till G, skicklig, flitig och välstrukturerad Palmeskribent

TV 3, herostratiskt ryktbar kanal, högtalare för poliser, inte för polisspår
Talmannen, helt ointresserad av vad en moderat rådman tagit sig för
”33-åringen”, falska beskyllningar från mordets forntid

UD, har inte velat smutsa tassarna
USA, nämns ofta. Men med små bokstäver

WACL antikommunistiska världsförbundet, d:o.
Walkie-talkies, otaliga kring Dekorima. Ledda av Christer P? Knappast, väl?
Wall, Gunnar, skapade sensation, som nämnts, med ”Mörkläggning”.
Wallenberg, Peter. En av de 15 misstänkta, aldrig hörd.
Warmland, Sten, upplevde Ingvar Carlsson på nära håll
Sven Anér mindes.

1 kommentar:

  1. Jag hittar inget som tyder på att Avsan är Palmes mördare eller ens inblandad. Det finns ingen mening med att förhöra honom. Möjligen i så fall om han kände Tom. Tom kände ju poliserna där. Att konfrontera finskorna med Avsan är meningslöst då signalementet inte stämmer. Att poliser är inblandade håller jag däremot med om och Östling är på första plats bland de misstänkta medhjälparna. Men Jeppsson såg faktiskt inte gärningsmannen gå in i porten till Grundborgs och Östlings etta. Det kan ha varit så eftersom han försvann utom synhåll där. Enligt vittnesmål av en springande man tycks gärningsmannen ha fortsatt och var utanför restaurang Alexandra 23.30-23.40. Där såg ett vittne vid namn Sanna Törneman honom. Fantombilden baseras på hennes vittnesmål kort efter mordet. CP dök upp i utredningen nästan tre år senare och fantombilden gjordes inte för att snärja CP. Den liknar faktiskt inte ens honom. Att CP inte har med mordet att göra är ytterligare något jag håller med om. Grandmannen och mannen på fantombilden är uppenbarligen samma man och dessa bilder liknar Tom. Men jag kan inte säga om Tom är den lilla Dekorimamannen. Jag har inte sett någon teckning på Dekorimamannen eller någon beskrivning av ansiktsdragen. De tycks ha olika jackor. Tom är med sina 175 cm något längre än Dekorimamannen och namnet är inte finskt. Men finska kan han kanske. Jag har för mig att han har finsk släkt. Kanske någon annan kan säga något om det. Det är uppenbarligen fler som har skrivit om honom.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"