Rikskrim: vänligen bekräfta förfalskning!

26.3.2013. Palmeenheten rikskrim
Ert ärende APAL-428-151-13.
Jag komprimerar ärendet:
Två av rikskrim utlämnade fotostatkopior, original resp förstoring, utvisar klar förfalskning av siffran ”5” i ”23 35”. Siffran ”5” har ursprungligen varit annan siffra, av allt att döma siffran ”8”, vilken förvanskats till siffran ”5”, varigenom ambulansens körtid till Sabbatsberg förkortats med 3 minuter.
Vänligen bekräfta!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 019-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"