Vad talar för Avsan? Ingenting.


16.3.2013. Krkom Dag Andersson, rikskrim:
Uppenbarligen finns i dag ingen annan rimligt misstänkt i Palmeärendet än Anti Avsan. Det finns alltså all anledning, enligt min mening, för dig, som ny chef för Palmeenheten vid rikskrim, att gräva vidare just kring denne ende misstänkte.
Jag börjar med vad som talar för Anti Avsan:
Han har fått hustrualibi, vilket har mycket lågt bevisvärde. Han har uppgetts tala klen finska.
Det är ungefär allt, och uppgiften om den klena finskan stämmer inte. En estländare talar och förstår finska ungefär som en svensk förstår norska.
Mot Anti Avsan talar mycket. Här en lista som inte är komplett:
Granskningskommissionen konstaterar:
Det finns dock knappast skäl att anta annat än att en händelse som gett upphov till tipset ägt rum, men dess koppling till mordet kan vara en efterkonstruktion eller ett misstag.
Kommissionen slår dock fast att de båda unga kvinnorna inte fritt har uppfunnit händelsen, och vidare finns två unga kvinnor noterade i bevismaterialet från sekunderna efter mordet. Att en så sensationell händelse skulle ha kunnat utgöra en efterkonstruktion eller ett misstag är inte troligt.
Det finns, i tillgängligt material, inte belagt att Avsan skulle i det enda förhöret den 14 juni ha förnekat skottet eller förnekat närvaro vid Dekorima. Det är ju troligt att han gjort åtminstone det ena av dessa förnekanden, men det är egendomligt att inte detta konstateras av granskningskommissionen.
Avsan har ostridigt varit trägen besökare vid gymet i Väsby, dock oftast utan att själv träna. Besökare, som fått ett fotografi uppvisat för sig av Olle Alsén, bekräftar att detta fotografi föreställer Avsan.
Någon konfrontation mellan Avsan och de båda kvinnorna har dock aldrig företagits, vare sig bild eller live, vilket enligt min bestämda mening utvisar att förundersökningsledningen inte önskade få bekräftat att Avsan varit på plats vid Dekorima. Att Ankki fick se sex bilder, ingen föreställande Avsan, väcker djup undran, riktad mot förundersökningsledningen.
Det förhållandet att Ankki får syn på Avsan vid Dekorima och direkt frågar honom på finska vad klockan är, framstår som djupt avslöjande. En kvinna, som framför allt är svenskspråkig, tilltalar inte en okänd man i Stockholms city på finska; detta vore ju orimligt. Ankki har känt igen Avsan.
Både Anneli och Ankki har sett vapen och walkie-talkie hos Avsan.
Båda har hört mannen tala finska i sin walkie-talkie samt fått svar på finska.
Skit i det /att paret Palme närmar sig/ och gör vad du ska”
är ett oerhört graverande uttalande från den anonyma w/t-rösten.
Efter mordet: Avsan gör inget försök att dölja sitt ansikte för Lisbeth Palme. Det påstådda andra skottet, om det verkligen avlossats, sköts i luften och var ej riktat mot Lisbeth Palme.
Att Avsan snarast dröjer någon sekund innan han springer bort mot trappan, visar att han inte var rädd för att i efterhand avslöjas av Lisbeth Palme.
Han springer, av allt att döma direkt, på ca en minut till Grundberg/Östlings kontor, där han givetvis känt sig säker.
Avsan i dag: Han känner sig även i dag säker och skyddad från lagföring. Sin omfattande mailserie från 2007 och framåt, riktad inte minst mot mig och mina anförvanter, har Avsan försökt dölja genom lätt genomskådade akronymer, men han försäger sig minst en gång, då han skriver ”jag” i stället för ”han”.
Det förhållandet att Avsan, på ej redovisat sätt, får sin utbildning finansierad fram till en jur kand, är anmärkningsvärt. Avsan tillhörde de tuffaste av sina ökända baseballkamrater och borde inte normalt ha setts som ett lämpligt domarämne.
Så långt mina noteringar, som vid behov kan kompletteras.
Mitt förslag: håll omedelbart ett tungt, genomgripande förhör med Anti Harald Avsan!
Med vänlig och engagerad hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

2 kommentarer:

  1. Tom F. är misstänkt, inte Anti Avsan.

    SvaraRadera
  2. Vad vet Sven Anér vad personen svarade på "skit i det gör vad du ska"? Hur många skjuter en statsminister när han några minuter innan blivit igenkänd, på platsen? Vad tror ni blir utfallet på en ev enkätundersökning på den frågan? Fanns det någon "Dekorimaman" så har han med största sannolikhet dragit vid det laget. Det fanns även en person som följde efter makarna Palme från biografen Grand, troligtvis mördaren.
    Sen kan man fråga sig hur många kvinnor går fram och rycker en person hon inte känner i armen för att han inte svarar på vad klockan är? För övrigt är jag av djup beundran av Sven Anér, men den där jävla kappan och "Avsan teorierna" borde han ligga lågt med tills mer fakta framkom i ärendet, i dagsläget är de allt för tunna och osannolika av många skäl - en del framförda skäl i detta kommentarsfält. Sir Sven Anér behövs i den här utredningen, men tappar i trovärdighet framför allt i etablissemanget när han väljer att likt en pappegoja eller PKK-Holmér fortsätter att upprepa samma sak som är ytterst tveksamma. Är Sven Anér också till 95% säker på sitt spår? Kritiskt tänkande har han ju aldrig haft problem med förut som Journalist och författare. Varför då svälja dessa makabra historier med hull och hår?

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"