Såg Ankki Avsan vid Dekorima?


31.3.2013. Dag Andersson, rikskrim:
Jag försöker analysera Dekorima och Avsans närvaro.
Det finns ett konkret indicium mitt i kedjan, nämligen det faktum att en person identifierar ett för honom uppvisat fotografi som föreställande en man som ofta befinner sig på gymet i U-Väsby. Detta förhållande har aldrig bestritts, även om dåvarande polisutredning ogärna berör saken.
Sedan finns Ankkis tilltalande av mannen på finska vid Dekorima, vilket visar att hon kände mannen som finsktalande. Är då Dekorimamannen Avsan?
Finns alternativ? I så fall skulle det finnas mer än en finsktalande person vid gymet (med tvåkorta finsk/estnisk-klingande namn!). Och i så fall skulle Ankki ha känt båda dessa finskkunniga personer, Avsan och ytterligare en.
Redan här börjar det snäva till.
Då kan fokus riktas mot den av allt att döma svaga och vaga utredning som skett kring Upplands-Väsby. Som vanlig allmänhet vet jag ingenting mera om denna utredning än vad som, 16 år efter mordet framkom ur granskningskommissionens rapport.
Jag är lekman, men i Palmeutredarnas ställe skulle jag ha gjort så här: Utgått från det identifierade och klart namngivna passfotot av Anti Avsan samt omedelbart konfronterat Avsan med Ankki (och kanske Anneli, som ju såg Dekorimamannen vid Dekorima, men som inte kände Avsan tidigare).
Anki skulle då antagligen klart ha sagt att ”ja det här var den man jag såg vid Dekorima; jag visste att han förstod finska varför jag direkt tilltalade honom på finska när jag ville vet vad klockan var”.
Om det inte var Avsan som visades upp skulle Ankki förstås inte ha kunnat identifiera honom som ”sin”gym-man, dvs Avsan.
Alltså: konfrontation Ankki/Avsan skulle ha blivit direkt avgörande av positiv identifikation erhållits; i annat fall skulle identifieringsförsök ha fått fortsätta.
Granskningskommissionen skriver inledningsvis i sin rapport:
Utredningen om Dekorimamannen är mycket omfattande. Den sattes i gång efter det att uppgifterna kommit in senhösten 1992 och synes ha bedrivits med intensitet våren 1993, då ett stort antal förhör hölls,
Etc. Uttrycket ”intensitet” stämmer enligt min mening mycket dåligt med den långsamma takt varmed arbetet bedrevs från polisens sida. Jag vet inte exakt vilket datum Olle Alsén fick tillgång till passfotot av Anti Avsan, men i samma ögonblick som polisen fick vetskap om detta identifierade fotografi hade nyssnämnda konfrontation bort vara en självklarhet. Polisens hela aktivitet är i själva verket präglad av passivitet. Avsan är sannerligen inte polisens förstaval.
Mycket anmärkningsvärd är granskningskommissionens redovisning av de förhör som hölls med Ankki/Anneli. Att dessa var sammanlagt åtta nämns inte, heller inte att Olle Alsén vid det först förhöret, med Anneli, medverkade som förhörsvittne. Inte heller att våren 1994 ett konfrontationsförhör arrangerades med Ankki, varvid dock ingen bild av Avsan fanns med bland de sex förevisade bilderna. Någon livekonfrontation, med vare sig Ankki eller Anneli, anordnades aldrig.
Jag har vid åtminstone ett tillfälle av spaningsledningen begärt ut dels samtliga förhör med Anneli/Ankki, dels de sex konfrontationsfotografierna, men alltid fått nekande svar.
Dag Andersson – rimligen försöker utredande polis alltid att gå snabbaste väg mot målet. Konfrontation av Avsan hade kunnat ske omedelbart, i november 1992, varefter hela Dekorimaärendet kunnat vara löst före jul 1992.
Men någon konfrontation är ännu i dag, 30.3.2013, inte arrangerad.
Det må inte förmenas mig att gissa: Utredande polis har genom åren trott eller varit på det klara med att Anti Avsan bör undandras varje kärv granskning. Kvalificerad yrkespolis, från Hans Ölvebro och vidare genom decennierna, kan inte gärna med gott samvete ha accepterat en sådan icke-utredning som denna.
Min mycket klara misstanke är att utredande personal från början, alltså från februari 1986, vetat om att Avsan vore den primärt misstänkte. Misstanken stärks i dag av Anti Avsans uttalande för sin äldre poliskollega:
Nä nä, vi har en sån uppbackning så ni kan inte få tag på oss…
En bekännelse från Anti Avsan?
Jag menar, Dag Andersson, att du blir sittande och trampar vatten så länge du inte tar in rådmannen och moderate riksdagsledamoten fö strikt och stringent förhör.
Så långt om Dekorima. Jag bifogar också en sammanfattande förteckning över de ärenden som jag i dag driver, tillsammans med dig och med andra instanser. Jag ringer dig kring onsdag 3 april, då jag hoppas få ett lika givande samtal som förra gången!
Engagerad och oroad hälsning
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

15 kommentarer:

 1. Avsan är inte Dekorimamannen. Signalementet stämmer inte. Intressant uttalande ändå av honom. Kanske han vet något? Det borde ändå intressera utredningen. Jag skulle ha utrett detta fast jag vet vem som är mördaren. De kallar inte in någon på förhör om detta inte behövs eller lämpligt. Ibland handlar det om fakta man kan få via telefon eller från något annat håll, kanske i olika register. Ibland är det inte lämpligt att förhöra den misstänkte eller sådana som känner honom. Det kan hända att de har ringt upp Avsan för att få detta bekräftat och hur han sa det. Nä, nä skulle kunna vara ett nekande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur vet du att han verkligen har gjort det uttalandet..!??

   Radera
 2. Utredarna kommer inte att ha någon konfrontation bara för att Sven Anér vill det. Det har inte blivit av för att man ändå kunde konstatera att Avsan inte är Dekorimamannen. Det är inte sällsynt med finsktalande män och det det fanns nog en del sådana på gymet också utan att man behöver skramla fram en est. Det sägs ha varit någon som besökte det utan att träna. Han kom dit och tjafsade med dem som tränade. Jag anser att de inte har utrett det här tillräckligt. Det borde inte vara så svårt att hitta den lilla Dekorimamannen även om det inte är ovanligt med finsktalande män. Är han inte inblandad i mordet så är han vittne.

  SvaraRadera
 3. Avsan är utpekad av Finska flickorna, hur svårt kan det vara.
  Hur tror du annars Olle Alsen kunde veta vilket gym han skulle åka till om det inte vore för att finska flickan kände igen Avsan.

  Olle drar ju dit för Polisen säger först att man inte vet vem som är dekorima mannen, hör och häpna Polisen hävdar alltså att man inte kunnat identifiera Dekorima mannen.
  Sanningen är den att Polisen inte vill identifiera DekorimaMannen alltså Anti Avsan, detta är anledningen att Olle Alsen utan Polisens hjälp ganska lätt identifierar den mannen som stod utanför Dekorima och som finska flickan pratade med.

  Rikskrim omförfalskar Palmes patientkort så sent som 2012.
  SvaraRadera
  Svar
  1. Avsan är INTE utpekad av de finska flickorna. Att Olle Alsen hittade till gymet har inte med Avsan att göra. Den ena flickan kände igen Dekorimamannen från gym Atlet (har jag för mig att det heter). Men hon kom inte ihåg namnet på mannen. Det är ett fullständigt ologiskt resonemang att det måste ha varit just Avsan hon kände igen för att Alsén skulle hitta till gymet! Polisen lyckades inte identifiera Dekorimamannen och det gjorde faktiskt inte Olle Alsén heller. Avsan stämmer som sagt var inte med signalementet. Avsan ser bra mycket längre ut än 170 cm. Jag anser att polisen borde ha ansträngt sig mer för att identifiera mannen. Det borde inte ha varit omöjligt trots att det då hade gått flera år sedan 1983 och -84. Flickorna lämnade ju ett bra signalement.

   Radera
  2. Anti Avsan är i n t e utpekad av de finska flickorna, hur svårt kan det vara.

   Radera
  3. Nej det är han inte alls. Är du ens läskunnig? Men tala gärna om var och när de finska flickorna gjorde detta utpekande i så fall. Du kanske kan hänvisa till något förhör? Något diarienummer?

   Radera
 4. Anonymtomtar: "Avsan är INTE utpekad av de finska flickorna." "Anti Avsan är i n t e utpekad av de finska flickorna, hur svårt kan det vara."

  Man måste nog vara anonymtomte för att kunna säga några så här korkade saker. Vi vet ju naturligtvis inte om de finska flickorna har pekat ut Avsan eftersom polisen vägrar att häva sekretessen på förhörsprotokollen. Det troliga är dock att åtminstone Anki verkligen har pekat ut Anti Avsan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sluta kalla folk för anonymtomte! Avsan är faktiskt inte utpekad av de finska flickorna. Det är fakta och inte spekulation. De beskriver en helt annan man. Vi vet inte signalementet i detalj, men tillräckligt är släppt för att även vi som inte har läst förhören ska kunna se att det inte är han. Både de nuvarande utredarna och tidigare anser att det inte är Avsan. Även granskningskommissionen. Signalementet stämmer inte. Vissa detaljer i förhören är faktiskt släppta, som längden på 170 cm och annat. De beskriver väl inte en helt annan man och ändå menar att det skulle vara Avsan. Det framgår att de inte nämnde honom vid namn. Han skulle vara finsktalande och det säger till och med Sven Anér att Avsan inte är.

   Radera
  2. Det finns ingen dekorimaman

   Radera
  3. Tomtejohan har snöat in lika mycket på det här med dekorimaman som Holmérs beryktade PKK spår.
   Det finns ingen dekorimaman, mördaren följde efter paret Palme i från biografen Grand.

   Radera
 5. Avsan är utpekad av finska flickorna därför vet Olle Alsen exakt vilket gym han ska åka till och väl där kan flera st intyga att Avsan brukar vara på det Gymet.
  Detta misslyckas alltså Polisen med.
  Frågan man bör ställa sig är VARFÖR misslyckas Polisen med den här identifieringen av mannen på gymet, jo det är ganska enkelt Polisen vill inte gräva i spår som leder mot Polisen, av den anledningen är dessa förhör med Avsan fortfarande hemligstämplade.
  Ankis utpekande av Avsan är så känsligt att man håller 8förhör och hon hotas och man gör en husrannsakan.

  Polisen försöker inte ens få tag på vittnen från buss43 som krantz åker med, krantz har bla sin granne som oxå åkte med bussen som kan intyga att krantz uppgifter stämmer.
  Polisen vill få Krantz att ta tbx sina uppgifter och man försöker få krantz att ändra sina uppgifter när man har 2 andra busschaufförer som säger att krantz ska ha åkt med en annan buss än 43 haha Bullshit.

  AV exakt samma anledning som Polisen inte utredder nåt med Avsan är det med krantz, man vill inte utredda spår som leder in mot Polisen.
  För dom eller den mannen som krantz såg på bussen var en Polisman som uppträdde mystiskt och hade tennisskor på sig.
  Har man ens gjort något förhör med krantz granne som oxå fanns på bussen? för att se vad han observerade på bussen?
  Jag skulle inte tro det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad jag har läst så påstod inte Olle Alsén att de finska flickorna hade namngett Dekorimamannen. Det var hans eget påstående att det skulle ha varit Avsan. De sa aldrig att han skulle vara polis heller. Till gym Atlet kunde han väl hitta utan att veta vem Dekorimamannen var. Det fanns ingen anledning att göra en utredning om Avsan skulle vara den man som flickorna såg eftersom de beskrev någon annan. Låt oss säga att det fanns folk på gymet som kände igen Avsan. Det säger ju ingenting om att han skulle ha varit den som flickorna känt igen. Han har pekats ut där av en man som påstod att mannen på fotot var en finländare som kunde dålig svenska. Avsan kunde inte finska och talade utmärkt svenska. Låt oss säga att du skulle ha besökt ett gym och någon där visar upp ett foto på dig eftersom en misstänkt mördare skulle ha besökt det. Skulle du vara den misstänkte mördaren för det? Jag håller dock med om att vissa saker borde de ha utrett bättre. Var det så svårt att hitta Dekorimamannen så tycker jag att de skulle ha släppt ut mer information om mannen. Två barn, bror, villa och Volvo är det många som har. Sådant som längden på 170 cm och finsktalande är inte heller så ovanligt.

   Radera
 6. Skumma grejer, sanna mina ord.

  SvaraRadera
 7. Avsan är inte utpekad av de finska flickorna. Det finns ingen logik i resonemanget att Olle Alsén visste vilket gym han skulle besöka för att de skulle ha pekat ut Avsan! Den ena finska flickan kände igen mannen vid Dekorima från gymet, inte Avsan. Alsén kunde få reda på vilket gym det var utan att veta vem Dekorimamannen var. Med ditt resonemang skulle det betyda att de kanske letat på fel gym eftersom finskorna faktiskt inte pekat ut Avsan. Det är hans egen teori att det skulle vara Avsan och inget påstående från finskorna. De beskriver noggrant signalementet på Dekorimamannen och det stämmer inte överens med Avsan, enligt finskorna själva, polisen och Granskningskommissionen. En del information om Dekorimamannen har släppts, som längden på 170 cm, att han var arbetslös, bodde i villa, hade blå Volvo, två små barn, en bror m.m. Jag vet inte längden på Avsan, men han ser bra mycket längre ut än 170 cm. Några få cm går dock att ta fel på även på nära håll om de uppskattade längden. Dekorimamannen skulle vara finsktalande. Avsan kan inte finska. Även om han kan göra sig förstådd på estniska så skulle finskorna ha märkt att det inte var på finska. Skulle han ha lyckat tala på finska skulle de ha märkt brytningen. Det finns så många finsktalande i landet så man behöver inte plocka fram en est. Jag anser att det var mannen vid Grand (Floberg) som var skytten.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"