Likalydande skrivelser till Rikskriminalpolisen samt till SKL.

Jag anhåller att rikskriminalpolisen till SKL översänder originalhandlingarna i akten
APAL 428/36/12
med notering att undertecnad Sven Anér beställer en undersökning av detta material, enligt tidigare skrivelser till och från SKL, 2012011261:
Fråga till SKL: Har den aktuella siffran ”5” manipulerats?
Jag är tacksam för snar handläggning av detta ärende, såväl från rikskrims som SKL:s sida, jämte, från SKL, uppgift om en kostnadsram.

Obs! skulle de aktuella originalhandlingarna redan ha begärts in av JK, ärende 5090-12-21, ber jag att kontakt tas med JK, så att SKL kan få tillgång till dessa originalhandlingar. Exakt hur sådan byråkrati ser ut vet jag inte men utgår från att saken utan svårigheter och dröjsmål kan arrangeras.

Med vänliga hälsningar till båda adressaterna!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"