Till ärendet Lambertz: ännu ett exempel på skrämmande inaktivitet

29.8.2012.  Till JO. Ärendenr hos JO: 4663-2012-10.
Jag noterar att rubr ärende nu är anhängiggjort hos JO samt översänder ytterligare ett mycket signifikativt och symptomatiskt ärende, som utan minsta kontroll lades ad acta av Lambertz 2008-07-17. Det är Lambertz själv som i UNT-artikeln 17.5.12 berättar att han lade  a l l a  Palmeärenden ad acta, utan undantag.
Om Lambertz hade ägnat minsta intresse åt min inlaga jämte bilaga hade han rimligen inte kunnat undgå att här dolde sig en mycket tänkbar lösning av hela Palmemordet. Uppgifterna i mitt bifogade brev till JK Lambertz är aldrig på minsta sätt dementerade. Bl a har jag vid flera tillfällen frågat vice RÅ Kerstin Skarp huruvida Anti Avsan är Olof Palmes mördare men endast fått till svar hennes hänvisning till förundersökningssekretessen (som ju snarare är undantag). Avsan själv har aldrig besvarat mina försök till kontakt.
I min inlaga till JK från 2008 säger jag att jag inte påstår att Avsan är mördaren. I andra upplagan av ”Palmemordet: Anti Avsan”, bifogas, konstaterar jag på sidan 200 att Avsan är mördaren.
Jag avvaktar nu kallelse till Uppsalapolisen, krinsp Göran Pettersson, sedan jag anmält mig själv i årendet rörande Olof Palmes förfalskade patientkort. Dnr för detta ärende är hos Uppsalapolisen K 5059-1, ett ärende som alltså bör avslutas antingen med lagföring av mig för t ex falsk angivelse eller med myndighets konstaterande av polisiär förfalskning av urkund direkt knuten till mordet på en statsminister.
Jag fäster nu förhoppning till ett engagemang från JO:s sida.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
Bil: 3 sidor dokument, 1 bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"