Kopieringsproffs ger besked om manipulation av ”5”!

6.8.2012. Till JK, ärende 5090-12-21. Jag inger kompletterande info:
För att inget tvivel ska råda beträffande hittillsvarande kopiering av Olof Palmes patientkort vid Sabbatsbergsakuten den 28 februari 1986, for jag i dag till den välrenommerade kopieringsfirman SHARP, Kungsgatan 70 i Uppsala och gav deras representant detta uppdrag:
Förstora upp, från handling märkt ”Anér 1.”, erhållen från rikskrim, till lämplig storlek raden på Olof Palmes patientkort:
(F)EB 23  35.
Förstora även, från handling märkt ”Anér 3.”, erhållen från rikskrim, till motsvarande storlek
MAJ 11 15 38.
Så skedde. Som synes råder en mycket klar olikhet mellan siffrorna ”5” i de båda fallen. I ”23 35” framstår tecknet ”5”som ett mycket tydligt ”S”, medan i ”MAJ 11 15 38” siffran ”5” är klar och pregnant, med två tydliga lodräta linjer, en tydlig vågrät linje samt två tydliga räta vinklar.
Min uppfattning blir nu om möjligt ännu klarare än tidigare. Det rör sig om en tydligt manipulerad siffra, som saknar lodräta linjer, vågrät linje samt räta vinklar.
Eftersom ärendet handlagts av polis i Stockholm – jag kan ju inte veta om det rör sig om Stockholmspolis eller rikskriminalpolis – måste enligt min bestämda mening denna förfalskning ha utförts av polis. Mycket troligt är, som jag tidigare sagt, att en ursprungssiffra varit en ”8”, som förfalskats till en illa utförd ”5”.
Det har sålunda känts viktigt för mig att be professionell kopieringsexpertis parallellköra mina tidigare framtagna siffror. Resultatet har blivit detsamma som i min kopiator, kanske med något högre kvalitet.
Därmed, JK, är dörren öppen för JK:s kvalificerade bedömning av ärendet, sedan handläggaren Linda Mohlin i dag återkommit från sin semester, och jag räknar alltså med snar hantering av ett svenskt ödesärende.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.
./. Dokument: Anér 1. och Anér 3, SHARP 1 samt SHARP 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"