Till Polismyndigheten i Uppsala


22.8.2012. Enligt skrivelse APAL 428-176/12 från rikskriminalpolisen har detta ärende överlämnats till polismyndigheten i Uppsala för handläggning.
Jag anhåller nu om besked rörande dnr och handläggare för ärendet vid polismyndigheten i Uppsala samt ungefärlig tidsplan för handläggningen.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
Vänligen svara per brev eftersom min fasta telefon är under reparation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"