Till Uppsala Universitetsbiblioitek

Uppsala Universitetsbiblioitek
Box 510
751 20 Uppsala

17.8.2012.
Ett tidningsutdragsärende. Jag heter Sven Anér och är åldrig journalist och författare, född 1921. Vi bor på landet, och jag har vissa balanssviter efter en stroke – kunde Carolina hjälpa mig?
Vad jag söker är:
Tidningen INTERNATIONALEN, nr 21/1989, sidan 6, överrubrik:
Vad sysslar Palmeutredarna med?
Jag innehar övre delen av denna sida men skulle behöva hela sidan. Möjligen fortsätter samma reportage på sidan 7, i så fall önskar jag även den sidan i kopia.
Texten är mycket viktig för den forskning i Palmeärendet som jag driver, så om Carolina hjälper mig kommer denna assistans att sätta spår i mina kommande texter och inte minst i min blogg
www.svenanerpalmenytt.blogspot.com
Tack på förhand, bilägg räkning om sådan erfordras!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"