För Chefredaktören och Nyhetsredaktionen

Från Rikskriminalpolisen Staben Anna Owens Stabsjurist  
SKRIVELSE   2012-08-15   APAL 428-176/12
Till Polismyndigheten i Uppsala län
Angående anmälan
Den 14 mars 2012 inkom en anmälan från Sven Anér, 210814-5075 om att han önskar anmäla sig själv. Härmed överlämnas anmälan till Polismyndigheten i Uppsala län för handläggning där.
Med vänliga hälsningar  Anna Owens
Kopia till Sven Anér

16.8.2012. Till Nyhetsredaktionen. Detta torde vara första gången som svenska rättsliga myndigheter överväger att pröva mina allvarliga anklagelser i anslutning till den pågående Palmeutredningen. Jag vill också nämna att jag hos JK har begärt ett personligt sammanträffande i samma fråga:
Har den viktiga siffran ”5” falskeligen förvanskats på Olof Palmes patientkort hos Sabbatsbergs sjukhus, och har därmed även hela beskrivningen av mordets förhistoria, genomförande och efterbehandling grovt och avsiktligt förvanskats?
Sven Anér, 210814-5075, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174 500 66 17.8.2012. Och nu har alltså Uppsalapolisen kopplats in på ärendet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"