Förfalskningen syns tydligt på det dokument polisen skickar till mig!

11.8.2012.
Till Lena Olsson (v)!


Jag sände i dag ett material till vänsterpartiets kansli, du kanske ser på det.
Det gäller alltså den dramatiska siffran ”5”, som ursprungligen troligen varit siffran ”8” och som enligt min mening förfalskats av polisen för att låtsas förkorta tidsutdräkten för ambulansen från Olof Palmes dödsplats, Dekorima, till Sabbatsbergsakuten.
Ärendet ligger som ärende 5090-12-21 hos JK.
Sedan jag på förmiddagen postat materialet till vänsterns kansli går jag denna eftermiddag igenom det snåriga materialet ännu en gång och finner då detta:
Se de tre bifogade papperen, vilka jag för ett par veckor sedan erhöll från rikskriminalpolisen!
Blad 1 visar ”FEB 28 23 35” som dessa bokstäver och siffror påstås ha sett ut på originalet till Olof Palmes tidkort/patientkort från Sabb. I detta format är det ännu svårt att se att ”35” inte är korrekt stämpeltryckt.
Men när polisen, själv!, förstorar ungefär dubbelt på
Blad 2, syns det mycket klart och tydligt att siffran ”5” är förvanskad och nu ser ut som ett ”S” utan några räta linjer eller räta vinklar som på en korrekt siffra.där den äkta stämpelsiffran är förstorad. Alla vågräta linjer och räta vinklar framgår tydligt.
Alltså, vilket slog mig först nu på eftermiddagen: det är rikskriminalpolisen själv som skickar mig bevis på sin egen förfalskning! De räknar väl med att ingen sätter sig ner och granskar, och f ö anser de sig vara rättssamhällets frälse, som ingen rör, inte med någon verkan i varje fall.
Där står i dag detta svenska rättssamhället. JK har dröjt i en månad med att ge mig något som helst besked i en ödesfråga: oerhört!
Jag stöder dig i Quick-ärendet och hoppas att du på motsvarande sättt går in i Palmeärendet. Hör av dig! Din tillgivne
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66. Som den 14 augusti bjuder på 91-års blåbärstårta här ute på Hjelmbergstorpet!
./. 3 st dokument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"