Till Stockholms Tingsrätt.

2.8.2012.
Undertecknad Sven Anér. 21 08 14-5075,
ÅTERKALLAR härmed ärende hos Stockholms Tingsrätt T-10578-12, Anér mot Aschberg, samt
INGER NY ANMÄLAN av samma händelse, nu riktad mot den ansvarige utgivaren av den aktuella sändningen från Radio 1, som, vilket jag i dag erfarit, är
Christer Modig, MTG, Ringvägen 52,nm99999999 118 67 Stockholm,
enligt telefonbesked till mig i dag från Hans Cederroth vid Granskningsnämnden för Radio och TV, 08-606 79 70.
Jag anmäler sålunda i dag Christer Modig för att som utgivare vara ansvarig för det program från Radio1, i vilket Robert Aschberg den 29 maj i år uttalade följande, i en s k chat:
Inringaren till denna chat: Ja, men författaren Sven Anér har ju…
Aschberg: Ja, men han är ju helt galen.
Inringaren: Men han anses ju vara en ”knäppskalle”…
Aschberg: Ja. Tack för samtalet. Hej då!
Jag anser mig kunna konstatera ett två gånger upprepat förtal från Aschbergs sida, för vilket Christer Modig ansvarar. Jag önskar, från Modig, ett skadestånd på 5 000 kronor, att insättas på Plusgiro 90 13 04-6, Läkare utan gränser, samt en oförbehållsam ursäkt framförd i en kommande Radio 1-sändning. Jag drar sålunda härmed tillbaka min anmälan mot Aschberg samt inlämnar i dess ställe ny anmälan mot Modig.
Jag insätter i dag, i anslutning till denna nya anmälan, ytterligare 450 kronor på Tingsrättens plusgiro 81 40 14-7. Tidigare översända klipp ber jag Tingsrätten överföra till det nya ärendet.
Jag tackar för Tingsrättens arbete hittills med detta ärende samt önskar nu snar handläggning av det nya ärendet. Om frågor uppstår vore jag tacksam  om Tingsrätten ville ta telefonkontakt i förekommande fall. Sen postutdelning på landet försenar min reaktionsmöjlighet med 1-2 dagar.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"