Affären Quick – men affären Palmemordet?

3.8.2012. Till Aftonbladets redaktion, 105 18 Stockholm.
Med lovvärt ilsket sökarljus attackerar Aftonbladet denna fredag, på både ledar- och reportageplats, den skrämmande affären Quick.
Men minst lika stor är den affär som innehåller det påstått olösta Palmemordet. Denna affär väntar på en liknande attack från Aftonbladet – när kommer den?
Jag översänder nu till Aftonbladets redaktioner min kompletterande anmälan till regeringens justitie kansler, JK, där jag konstaterar att polis, uppenbarligen med RÅ:s goda minne, förvanskat Olof Palmes patientkort från Sabbatsberg: den avgörande siffran, minutsiffran för ambulansens ankomst till Sabbatsberg, har manipulerats till att uppvisa siffran ”5”. Vad som stått tidigare på patientkortet går inte att säkert utläsa, men troligen har där stått en ”8”.
Viktigt? Ja, oerhört viktigt. På framför allt två grunder:
Nr 1: Att polis över huvud taget har gått in i ett av Palmeutredningens mest centrala dokument och kluddat och förfalskat; otroligt!
Nr 2: Den förfalskade uppgiften vänder upp och ner på det 26 år gamla påståendet från polis och åklagare att händelseförloppet mellan Dekorima och Sabbatsberg utspelats mycket snabbt. Mitt avslöjande visar nu att förloppet torde ha krävt sex (!) minuter längre tid, varefter hela den hittillsvarande mordbeskrivningen halkar ner i lösan sand; varenda tidsuppgift, varenda sakuppgift måste ifrågasättas.
Aftonbladet, gå in i denna sak, lika engagerat som i affären Quick!
Och ytterligare en viktig fråga, onekligen: är mitt påstående korrekt?
Det har sedan mitten av förra månaden underställts JK, RÅ och RPS, rikspolisstyrelsen, men inte tillstymmelse till dementi har avhörts. Jag skriver till JK
”Här det klara beviser för polisens förfalskning av Olof Palmes intagningskort till Sabbatsberg”
Men JK lägger mina skrivelser på handläggaren Linda Mohlin, som dock, ännu då detta skrivs, inte har kastat ett öga på denna nationellt och även internationellt uppskakande händelse, eftersom Linda Mohlin återkommer från sin semester först den 6 augusti och inte förrän då erfar att hon är handläggare i Sveriges största brottmål.
Så ska tydligen en slipsten dras om oaptitliga påståenden kommer upp på en myndighets agenda!
Jag ber AB gå in på min blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com
Här ges utförlig, fortlöpande dokumentation, bl a om mina svårigheter att förmå ett kriminaltekniskt laboratorium att granska mina påståenden om denna falska siffra ”5”.
Mitt arbete med affären Palme tröttar, det kan jag förstå. Men då får det väl trötta då. Sanninngen ligger nära, nära nu. Det gäller att släppa fram den, makt, myndigheter och medier! Inte minst medier, AB!
Tacksam för publicering, både av denna artikel och av min skrivelse (19) 20.7 till JK, bifogas.
Engagerad och möjligen outtröttlig hälsning!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66. 018-15 12 79.

./. Brev (19) och 20 juli till JK.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"