Jag önskar handlingarna ingående i APAL 428-161/12

11.8.2012.
Anhållan om utfående av allmänna handlingar.
Till Rikskriminalpolisen.  Jag önskar från rikskriminalpolisen utfå samtliga handlingar ingående i rubr akt, APAL 428-161/12, och jag önskar dessa handlingar i 3 /tre/ uppsättningar. Anledningen till att jag önskar att rikskrim kopierar dessa kopior är att jag från och med nu inte vill arbeta med mellankopior. Sänd sålunda de av rikskrim tagna kopiorna, i tre uppsättningar!
Sänd vänligen ej som postförskott, vilket som jag tidigare nämnt, blir både dyrt och fördröjande. Bilägg i stället faktura, vilken omedelbart kommer att honoreras, liksom skett vid tidigare tillfällen.
Jag önskar OMEDELBAR handläggning.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Sänd mig maskade uppgifter!
12.8.2012.
Rikskriminalpolisen:
Enligt uppgifter på bl a handlingarna VKA-187-1793/89 och
APAL-428-170/12
är vissa uppgifter på Olof Palmes sjukhusjournal maskade.
Jag önskar nu, med vändande post, myndighetsbeslut från rikskriminalpolisen jämte besvärshänvisning, i detta ärende. Jag önskar utfå dessa maskade uppgifter.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"