Uppsalapolisen nonchalerar rikskrim, lägger ärendet Anér på handläggare Pettersson som är på semester!

27.8.2012.  Rikskriminalpolisen.
Efter en halv dags letande, via en telefon, som efter tio dagar har vaknat till liv, får jag så småningom besked från rikskrim att er skrivelse rörande min egenanmälan visserligen har nått Uppsalapolisen och fått ärendenr K 5059-1, men att den utsedde handläggaren kriminalinspektören Göran Pettersson, under tiden 17.7 – 3.9 befinner sig på semester.
Med knapp styrfart befinner sig alltså, i dag, detta svenska ödesärende på väg någonstans inom vårt nybyggda polishögkvarter i Uppsala. Ja, egentligen ingen styrfart alls.
Jag tror, Rikskriminalpolisen, att jag själv ska bli byråkrat. Då ska jag göra min telefon så krånglig att det i praktiken inte går att komma fram, sällan eller aldrig svara på brev, samt över huvudtaget segla med knapp styrfart eller förtöja vid någon boj.
Jag försöker raljera. Under tiden blir det inte utrett om tjänstgörande polis Olof Palmes mordnatt avsiktligt och i ont syfte förfalskade Olof Palmes patientkort/tidkort. Jag missunnar inte Göran Pettersson hans semester, men hade inte en kollega med redan uttagen semester funnits tillgänglig? Att lägga möjligen brådskande ärenden på en ej gripbar, semestrande kriminalinspektör verkar vara ett utslag av krånglig specialbyråkrati.
Jag vet inte vad det fordras för själskrafter för att fullfölja ett ärende som detta. Flera kilo, säkert.  Sven Anér
PS: Varför polisen Pettersson?  Ska polis utreda polisers eventuella brott? Konstigt. Varför inte internutredare? Eller Riksenheten för polismål? Jag önskar rikskrims svar! DS.Polismyndigheten i Uppsala län   K 5059-1
Krinsp Göran Pettersson.
Jag kompletterar min förra skrivelse med noteringar från min fortsatta granskning av Olof Palmes patientkort/tidkort.
Jag ber dig först se på sidorna i min översända dossier, alltså de papper där det överst står ”SABBATSBERGS SJUKHUS” resp ”JOURNALBLAD, sluten vård”. Jag kallar dem för sidorna 3 resp 4.
1  Om du då först ser på sidan 3 så är de båda Ä-prickarna på ”Ä” i ”Västerlånggatan” placerade alldeles för högt upp; jfr sidan 4; någon har alltså tagit bort de ursprumngliga prickarna och ersatt dem med två prickar klart högre upp.
2  Vidare står på sidan 3 ”0001 till höger upptill, men dessa siffror saknas på sidan 4, som verkar vara ett originaltryck - varför?
3  Huvudena på sidorna 3 och 4 är som synes helt olika, varför?
4  På sidan 3 är texten ”Datum (år, mån, dag)” etc så hårt förminskad att den är nästan oläslig – varför förminska sådant som bör framgå tydligt? Har anledningen varit
5  att det samtidigt på sidan 3 förminskade ”Feb 28 23 35” ska framstå som så nedkrympt att det blir svårt att via denna förminskning urskilja att siffran ”5” är förfalskad?
6  Varför saknas, på sidan 3, den avgörande viktiga noteringen ”Feb 28 23 35”? Förminskningen, i förhållande till sidan 4, förefaller vara 12:9, varför ”Feb 28 23 35” borde ha varit synligt i vänstermarginalen på sidan 3; vart har noteringen tagit vägen?
7  De tre provtrycken, på sidan 4, ”89 Maj 11 15 35” visar mycket klart hur en korrekt utstämplad siffra ”5” ska se ut.
Sammanfattningsvis finner jag, tills vidare, att tydlig manipulering skett. Siffran ”5” på sidorna 3, 5 och 6, i gradvis ökande förstoring, visar tydligt hur siffran ”5” antar formen av ett ”S”. Metoden att inte lämna ut en enda hel kopia, av patientkortet, i full och naturlig storlek, utan i stället ett manipulerat och varierande hopplock, är naturligtvis djupt anmärkningsvärt.
Mvh Sven Anér, Öster Edinge 127, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"