Rikskrim och SKL förbjuder granskning
av Olof Palmes tidkort från Sabbatsberg!

För kännedom: RPS, RÅ samt Riksdagens justitieutskott.
9.8.12.  Till JK, ärende 5090-12-21.
Med hänvisning till bifogade fyra handlingar i rubr förfalskningsärende anhåller jag att JK måtte notera att den svenska rikskriminalpolisen anser sig tillsammans med SKL kunna förbjuda all formell myndighetsgranskning av det enligt min mening förfalskade dokumentet, en förfalskning som bekräftas av den senaste, av SHARP utförda kontrollkopieringen.
Rikskriminalpolisens ”förbud” strider mot gällande tryckfrihetsregler samt regler för SKL. De aktuella originalhandlingarna är allmänna, öppna och offentliga, och SKL är skyldigt att, på begäran av en professionellt aktiv nyhetsjournalist, mot ersättning utföra beställda granskningsuppdrag. SKL är inte skyldigt att arbeta med annat än originaldokument.
Men när nu rikskriminalpolisen vägrar att lämna ut offentliga handlingar till en betrodd systerorganisation som SKL inträder en märklig situation: rikskriminalpolisen tror att den genom ett ensidigt dekret kan förhindra rättvisans gång.
I detta läge begär jag att JK, som ett eget initiativärende, lägger ut denna myndighetsgranskning på SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium.
Naturligtvis kan inte utredningen av ett statsministermord få stranda på myndigheters ovilja att utföra normal granskning av misstänkt, enligt min mening bevisad, förfalskning i polisiär regi av ett statsministermords centrala dokument.
Jag är medveten om att mitt agerande i denna sak kan innebära brott, under förutsättning att mina skarpa anklagelser skulle befinnas ogrundade. JK är självfallet välkommen att beivra eventuellt dylikt brott.
Jag önskar JK:s omedelbara reaktion. Jag sänder denna skrivelse, med bilagor, även till RPS, RÅ, samt riksdagens justitieutskott.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

3 kommentarer:

  1. Hej Sven. Ditt engagemang är beundransvärt och jag brukar titta in på din sida ett par gånger i veckan. På den senaste tiden har jag dock bara mötts av den sida som du lade ut 22.7. Det slog mej nu att din sida kanske blockeras av FRA & Co och det som vissa ser är en skärmdump tills texterna är väl kontrollerade och godkända av samma gynnare. Blogspot kopplar tydligen över till blogspot.se oavsett vilket land bloggen har sitt ursprung i. Mvh Jan Rosbäck

    SvaraRadera
  2. Hej Sven, går det att komma i kontakt med dig per mail?

    SvaraRadera
  3. .. Jag har nämligen info om den ambulans som du skriver om. 951, som tog palme körde inte medvetet fel. Den är stationerad i sollentuna och de visste helt enkelt inte bättre. Jag vet vilka som fanns med i ambulansen samt vart och när man gjorde bytet av passagerare.. Vissa av personalen jobbar fortfarande, men pratar inte gärna om händelsen. De har förhörts av polisen, men inte om just detta.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"