Till Redaktionen Tidningen VI

Redaktionen                 
Tidningen Vi
Box 2052
102 12 Stockholm
Artikel erbjuds. Jag har i varje fall inte under innevarande årtusende mötts av några som helst regerings- eller myndighetsdementier, endast betongens tystnad.
Jag sänder diskett, om och när så önskas.
Oroad men engagerad och vänlig hälsning!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"