Rikspolisstyrelsens skändliga beteende är därmed, enligt min bestämda mening, fastställt och klarlagt

I syfte att dra ett antal minuter från ambulansens faktiska ankomst till Sabbatsbergsakuten har siffran ”5” manipulerats. Av sammanhanget torde enligt min mening framgå att den ursprungliga instämplingen visade
28 23 38,
varefter ”38” grovt lagstridigt ändrades till ”35”.
Att den statliga svenska rikspolisstyrelsens betrodda högsta ledning över huvud taget tänker tanken att dundra in i ett centralt dokument, avseende utredningen av mordet på en statsminister, är givetvis skakande. När det nu visar sig att avsikten måste ha varit att falskeligen förvränga centrala klockslag inom själva mordet saknar jag ord.
Jag kan inte veta om regeringens justitie kansler inser vidden av denna otroliga affär. Inser JK att den sveper ett mörkt dok kring hela den mordutredning som numera har pågått i över 26 år? Har fiffel och mygel och lögner och lagtrots i 26 år varit vardagsmat för poliser och andra höga tjänstemän vid utredningen av ett statsministermord? Var lögnerna kring Christer Pettersson endast ett exempel av många på ett polis- och inte minst åklagararbete utan stil, utan sanning, utan sans?
Jag medsänder underlag för mina hittillsvarande kontakter även med den danska rättsstaten, och jag avser att också ta kontakt med EU och med FN, vilka i översättning till engelska då kan studera det demokratiska Sveriges piruetter, ljusår utanför – ja, utanför just demokrati.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66 (fortfarande ur funktion, reparation utlovad till den 24 juli).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"