Hammarskjöld – Palme, två parallella dramer

Professor KG Hammar
Lund.
KG Hammar – jag for förbi en tidningskiosk och såg löpsedeln om dig och Hammarskjöld. Ja, som jag sagt dig tidigare är jag övertygad om att du har rätt.
Världen ser ut så här i dag, och har väl alltid gjort:
De höga herrarna låter i statlig regi avrätta andra, farliga höga herrar, varefter anstiftarna låtsas ta sig an utredningar som aldrig leder någon vart.
I Palmemordet, som ju också tillkommit enligt denna mall, har jag i dagarna tagit fram ett närmast otroligt dokumentärt material som visar att rikspolisstyrelsen lät förfalska Olof Palmes patient- och intagningskort till Sabbatsbergs ambulansakut. Sista siffran i den mekaniskt klockade ankomsttiden ser numera ut som siffran ”5”, men denna siffra 5 är förvanskad, förfalskad, vilket innebär att ankomsttiden tidigarelagts. Mycket tyder på att rätt ankomsttid varit 23.38; därmed har den s k spaningsledningen kunnat påstå att hela proceduren från Dekorima förlöpte tre minuter raskare än vad intagningskortet visat. Därmed har hela tidsschemat blivit falskt, och med schemat praktiskt taget alla uppgifter som hänger samman med mordet, med tidpunkter även före mordet.
Detta är alltså wie es wirklich gewesen, varvid man merkt die Absicht und wird verstimmt. Jag skulle verkligen uppskatta om du efter den 26 juli ville gå in på min blogg där saken belyses från olika vinklar, bl a med min anmälan och kompletterande skrivelser till justitiekanslern, som märkligt  nog inte har avfärdat mig utan gett ärendet ett dnr,
Och, för att livet är fyllt av sammanträffanden, läser jag nu på söndagen på SVT Text att en stor internationell kommission har tillsatts kring Ndola! Säkerligen mot bakgrund av bl a din forskning!
Envishet lönar sig! Jag tror i dag att den svenska rättsstaten i längden får svårt att klara sina Palme-lögner. Möjligen blir den kommande veckan avgörande – kan du gå in sedan du läst bloggen 26.7?
Din tillgivne
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"