Jag begär info, JK

30.7.2012.
Till Registrator, JK, Box 2308, 103 17 Stockholm.
Anhållan om utfående av allmänna handlingar, i kopior:
Jag önskar
Nr 1: Kopior av samtliga handlingar ingående i ärendet hos JK 5090-12-21, sådana dessa ser ut hos JK i dag, samt
Nr 2: Jag begär offentlig uppgift: när inledde handläggaren av ovanstående ärende, Linda Mohlin, sin semester i juli i år?
Tacksam för omedelbar handläggning!
Vänlig, engagerad och oroad hälsning!
Sven Anér. Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

 

Mål T 10578-12, Tidningsklipp inges

30.7.2012. Till Stockholms Tingsrätt, avd 4, enhet 42, rubr ärende:
Jag inger klipp ur Svenska Dagbladet att benäget föras till akten.
Jag önskar dessutom meddela att jag, sedan anmälan gjordes, har tagit två brevkontakter med Robert Aschberg, men Aschberg har inte tagit kontakt med mig.
Vänlig hälsning

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Amunge. 0174-500 66.

1 st klipp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"