Till Lagman von Arnold eller stf

5.7.12.
FT 1720-12
Lagman von Arnold eller stf
Uppsala Tingsrätt
Box 1113
75141 Uppsala.

Rubr ärende. Under förutsättning att detta ärende bör handläggas vid annan tingsrätt, antagligen Stockholms, anhåller jag alltså att Uppsala Tingsrätt översänder hela ärendet och akten till denna tingsrätt.
Jag understryker att min önskan att fullfölja ärendet kvarstår oförändrad.
Engagerad hälsning
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"